RAZRED VRSTA TERMIN
vsi izdelki za bazar 29. 11. 2021
4. elektrika v skladu z UN
5. gonila v skladu z UN
8. SŠGT Maribor 5. 10. 2021
6. izdelki iz odpadnega materiala – papir 13. 10.  2021
7. izdelki iz odpadnega materiala – umetne snovi 13. 10. 2021
8. izdelki iz kovin 13. 10. 2021
9.  SERŠ 13. 10. 2021
6. od ideje do izdelka 14. 1. 2022
7. od ideje do izdelka 14. 1. 2022
8.  verižni eksperiment 14. 1. in 25. 2. 2022
6. izdelki iz lesa 25. 2. 2022
7. električna energija – vezave 25. 2. 2022
9.  verižni eksperiment 25. 2. 2022 in 7. do 11. 3. 2022
9.  izdelki iz različnih odpadnih materialov 23. do 27. 5. 2022
4. snovi in magneti v skladu z UN
5. izdelek iz odpadne embalaže v skladu z UN
4. konstrukcijski izdelki v skladu z UN
5. tekstil in oblačenje v skladu z UN
1., 2., 3. izdelki iz odpadnega materiala v skladu z UN
1., 2., 3. delavnice ob materinskem dnevu marec 2022