RAZRED VRSTA TERMIN
1., 2. in 3. Pikin festival 13. 9. 2022
3. tehniški dan v ŠVN v terminu ŠVN
vsi izdelki za bazar 12. 12. 2022
1., 2., 3. delavnice ob materinskem dnevu marec 2023
4. elektrika v skladu z UN
4. konstrukcijski izdelki v skladu z UN
4. snovi in magneti v skladu z UN
5. gonila v skladu z UN
5. izdelek iz odpadne embalaže v skladu z UN
5. tekstil in oblačenje v skladu z UN
6. izdelki iz lesa 18. 1. 2023
6.  od ideje do izdelka 21. 2. 2023
6. izdelki iz odpadnega materiala-papir 2. 3. 2023
7. izdelava izdelkov iz cofov 18. 1. 2023
7. električna energija – vezave 21. 2. 2023
7. izdelki iz odpadnega materiala-umetne snovi 2. 3. 2023
8.  verižni eksperiment 11. 10. 2022
8. Prometna šola Maribor 21. 2. 2023
8. Pogled v robotiko  2. 3. 2023
9.  SERŠ 18. 1. 2023  
9.  recikliranje starih oblačil 21. 2. 2023, 2. 3. 2023
9. izdelki iz različnih odpadnih materialov –  po dogovoru z razrednikoma 22. 5. 2023