RAZRED VRSTA TERMIN
8. ročne spretnosti 22. 10. 2019
9. Srednja šola za gostinstvo in turizem 22. 10.  2019
6. izdelki iz papirja 27.11. 2019
7. ročne spretnosti 27.11. 2019
9. SERŠ 27.11.2019
vsi izdelki za bazar 28. 11. 2019
1., 2., 3. delavnice ob materinskem dnevu marec 2020
vsi Robotika april 2020
8. prometna varnost april/maj 2019
6. Izdelki iz lesa 2. polletje
7. izdelki iz odpadnega materiala-um.  snovi 2. polletje
4. Snovi
5. Izdelek iz odpadne embalaže
4. Konstrukcijski izdelki
5. tekstil in oblačenje