RAZRED VRSTA TERMIN
vsi izdelki za bazar 4. 12. 2023
1., 2., 3.  delavnice ob materinskem dnevu marec 2024
1., 2. izdelajmo igračo iz odpadnega materiala april 2024
3. tehniški dan v ŠVN v terminu ŠVN
4.  elektrika v skladu z UN
4. konstrukcijski izdelki  v skladu z UN
4. snovi in magneti v skladu z UN
5.  gonila v skladu z UN
5.  izdelek iz odpadne embalaže v skladu z UN
5.  tekstil in oblačenje v skladu z UN
8. verižni eksperiment 3. 10. 2023
6. izdelki iz odpadnega materiala –  papir 21. 2. 2024
7. izdelava izdelkov iz cofov 21. 2. 2024
8. tehniški dan v ŠVN 21. 2. 2024
9.  SERŠ 21. 2. 2024 
6. Od ideje do izdelka 12. 3. 2024 
7. izdelki iz odpadnega materiala –  umetne snovi 12. 3. 2024 
8. Prometna šola Maribor 12. 3. 2024
9. recikliranje starih oblačil 12. 3. 2024 in 4. 4. 2024
6. izdelki iz lesa 4. 4. 2024
7. električna energija  4. 4. 2024
9.  izdelki iz različnih odpadnih materialov  po dogovoru z razrednikoma 16. 5. 2024