RAZRED VRSTA TERMIN
3. tehniški dan v okviru ŠVN september 2020
vsi izdelki za bazar konec novembra 2020
4. Snovi in magneti v skladu z UN
5. izdelek iz odpadne embalaže v skladu z UN
4. konstrukcijski izdelki v skladu z UN
5. tekstil in oblačenje april 2021
6., 7. Mladi in podjetništvo 5. 10. 2020
8., 9. 6. 10. 2020
6. izdelki iz lesa 22. 1. 2021
7. izdelki iz odpadnega materiala – umetne snovi (v dveh delih) 22. in 29. 1. 2021
8. izdelki iz kovin 22. 1. 2021
1., 2. delavnice ob materinskem dnevu marec 2021
vsi robotika 19. – 23. april 2021
9.  izdelki iz odpadnega materiala maj 2021