RAZRED VRSTA TERMIN
1. Gozd v skladu z UN
1.  Življenjska okolja v skladu z UN
2. Življenjski prostori v skladu z UN
2. Preteklost (Muzej novejše zgodovine) v skladu z UN
3. Čebelarstvo v skladu z UN
3. Naravoslovni dan v ŠVN v šoli v naravi
1., 2., 3. Priprava na tekmovanje Kresnička v skladu z UN
4. Zobna preventiva v skladu z UN
5. Raziskovanje morske obale v šoli v naravi
4. Botanični vrt Pivola v skladu z UN
5.  Kolo v skladu z UN
4.  Jumicar v skladu z UN
5. Vodovod in čistilna naprava v skladu z UN
6.  Kmetija Sončni Raj, Živinorejska kmetija 5. 10. 2021
7.  Pivola 5. 10. 2021
9. Naravoslovni dan v ŠVN 4. do 6. 10. 2021
8. Mikro-Polo 14. 1. 2022 in 25. 2. 2022
9. Odraščanje in spolna vzgoja 25. 2. 2022 in 7. do 11. 3. 2022
6. Živilska šola (kuhamo) 7. do 11. 3. 2022
7. Naša okolica – LD Kamnica 7. do 11. 3. 2022
8. Naravoslovni dan v ŠVN 7. do 11. 3. 2022
9.  Prometna šola 14. 1. 2022
6. Spoznavanje rastlin 23. 5. 2022
7. Akvarij – terarij 23. 5. 2022
8. CEM, mariborski Park 23. 5. 2022