RAZRED VRSTA TERMIN
5. raziskovanje morske obale v okviru ŠVN
4. zobna preventiva oktober 2018
1. gozd oktober 2018
6. Snovni in energijski toki; agregatna stanja november 2018
7. Fizikalne in kemijske vsebine november 2018
8. Ekonomska šola (kemijske in biološke delavnice) november 2018
9. GSKŠ Ruše november 2018
1., 3. Kresnička februar 2019
6. Živilska šola marec 2019
7. Meritve marec 2019
8. Naravoslovne vsebine v ŠVN marec 2019
9. Odraščanje in spolna vzgoja – vsak oddelek posebej (kombinacija s TD) marec 2019
2., 3. naravoslovni dan v okviru ŠVN v okviru ŠVN 2018
5. kolo april 2019
6. Kako dobro poznam rastline april 2019
7. Akvarij – terarij april 2019
8. Center eksperimentov, MB park april 2019
9. Hrana, vonji in okusi april 2019
4. Botanični vrt Pivola maj 2019
5. Čistilna naprava april 2019
2. travnik maj 2019
4. Logarska dolina junij 2019
1. do 3. življenjska okolja – pouk na drugi lokaciji junij 2019