RAZRED VRSTA TERMIN
1. in 2. Življenjski prostori 11. 9. 2019
5. raziskovanje morske obale september 2019
1. Gozd oktober 2019
6. in 7. Kmetija Pri Baronu in posestvo Sončni raj 22. 10. 2019
8. Ekonomska šola (kemijske in biološke delavnice) 27.11.2019
1., 2., 3. Priprava na tekmovanje Kresnička Januar/februar
4. Zobna preventiva
4. do 9. Internetna varnost februar 2020
6. Živilska šola 1. ali 2. april 2020
7. Akvarij – terarij 1. ali 2. april 2020
8. Srednja šola za oblikovanje 1. ali 2. april 2020
9. Odraščanje in spolna vzgoja 1. ali 2. april 2020
9. Zavetišče za živali april 2020
5. Kolo april 2020
2. Ekologija april 2020
3. Čebelarstvo maj 2020
4. Botanični vrt Pivola maj 2020
3. Življenjska okolja junij 2020