RAZRED VRSTA TERMIN
1. Čebele v skladu z UN
1.  Naravoslovni dan v ŠVN V terminu ŠVN
2. Življenjski prostori v skladu z UN
2. Preteklost (Muzej novejše zgodovine) v skladu z UN
3. Čebelarstvo v skladu z UN
3. Mesto (Muzej novejše zgodovine) v skladu z UN
1., 2., 3. Priprava na tekmovanje Kresnička v skladu z UN
4. Zobna preventiva v skladu z UN
4. Botanični vrt Pivola v skladu z UN
4.  Gibanje zemlje v skladu z UN
5. Raziskovanje morske obale V terminu ŠVN
5.  Kolo v skladu z UN
5. Vodovod in čistilna naprava v skladu z UN
6. do 9. Mladi in podjetništvo 10.  10. 2022 in 11.  10. 2022
6.  Kmetija Sončni Raj, kmetija pri Baronu/pri Kovačniku 10. 10. 2022
6. Spoznavanje rastlin 22. 5. 2023
7.  Pivola 10. 10. 2022
7. Akvarij – terarij 22. 5. 2023
8. Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo  Ruše 18. 1. 2023
8. CEM, Mb Park 22. 5. 2023
9. BTŠ Maribor 11. 10. 2022
9. Odraščanje in spolna vzgoja 21. 2. 2023, 2. 3. 2023