Na spodnji povezavi najdete informacije za učence in starše glede izvajanja nacionalnega preverjanja znanja.

INFORMACIJA NPZ ZA STARŠE

Letošnji devetošolci bodo v tem šolskem letu kot tretji predmet preverjali znanje iz zgodovine.


Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja). Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika.

6. razred

 • 5. maj 2020 Slovenščina
 • 7. maj 2020 Matematika
 • 11. maj 2020 Tuji jezik
 • 8. junij 2020 Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
 • Od 8. do 10. junija 2020 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
 • 24. junij 2020 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

 • 5. maj 2020 Slovenščina
 • 7. maj 2020 Matematika
 • 11. maj 2020 Tretji predmet – Zgodovina
 • 1. junij 2020 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
 • Od 1. do 3. junija 2020 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
 • 15. junij 2020 Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda