Na spodnji povezavi najdete informacije za učence in starše glede izvajanja nacinalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2018/2019

INFORMACIJA NPZ ZA STARŠE

Letošnji devetošolci bodo v tem šolskem letu kot tretji predmet preverjali znanje iz fizike.


Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja). Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika.

NPZ 6. razred

  • 7. 5. 2019 slovenščina
  • 9. 5. 2019 matematika
  • 13. 5. 2019 angleščina

Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta.

NPZ 9. razred

  • 7. 5. 2019 slovenščina
  • 9. 5. 2019 matematika
  • 13. 5. 2019 fizika

Tretji predmet določi za posamezne šole minister s sklepom 3. septembra 2018. Letošnji devetošolci bodo v tem šolskem letu kot tretji predmet preverjali znanje iz fizike.

3. junij 2019
Seznanitev učencev  9. razreda z dosežki NPZ

6. junij 2019
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev. Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.