Na spodnji povezavi najdete informacije za učence in starše glede izvajanja nacionalnega preverjanja znanja.

Informacije_NPZ_2021_slo

Letošnji devetošolci bodo v tem šolskem letu kot tretji predmet preverjali znanje iz zgodovine.


Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja). Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika.

6.9.1 KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 
leto mesec datum/dan Dejavnost
2020 SEPTEMBER 1. torek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šolipreverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja – OŠ Kamnica: zgodovina
NOVEMBER 30. ponedeljek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen za Ljudske univerze oziroma organizacije, ki izvajajo program osnovne šole za odrasle)
  2021 MAJ 4. torek NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
MAJ 6. četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

 

10.ponedeljek NPZ iz 3. predmeta za 9. razred NPZ iz tujega jezika za 6. razred

JUNIJ
 

1. torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

JUNIJ

2. sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

3. četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

7. ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

8. torek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

 

9. sreda

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

15. torek

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. četrtek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda