Na spodnji povezavi najdete informacije za učence in starše glede izvajanja nacionalnega preverjanja znanja.

Informacije_NPZ_2021_slo

Letošnji devetošolci bodo v tem šolskem letu kot tretji predmet preverjali znanje iz zgodovine.


Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja). Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika.

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 
4. maj 2021      (torek)
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. maj 2021  (četrtek)
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. maj 2021 (ponedeljek)

NPZ iz zgodovine za 9. razred in

NPZ iz angleščine za 6. razred

1.– 3. junij 2021 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ
7.–9. junij 2021 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
15. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
24. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda