Na spodnji povezavi najdete informacije za učence in starše glede izvajanja nacinalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018

INFORMACIJA NPZ ZA STARŠE

Letošnji devetošolci bodo v tem šolskem letu kot tretji predmet preverjali znanje iz tehnike in tehnologije.


Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja). Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika.

NPZ 6. razred

  • 4. 5. 2018 slovenščina
  • 7. 5. 2018 matematika
  • 9. 5. 2018 angleščina

Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta.

NPZ 9. razred

  • 4. 5. 2018 slovenščina
  • 7. 5. 2018 matematika
  • 9. 5. 2018 tretji predmet

Tretji predmet določi za posamezne šole minister s sklepom 1. septembra 2017. Letošnji devetošolci bodo v tem šolskem letu kot tretji predmet preverjali znanje iz tehnike in tehnologije.

29. maj 2018 – Seznanitev učencev z dosežki v 9.razredu in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

5. junij 2018 – Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge v 6. razredu.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev. Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.