Portal Lo.Polis za starše – vse informacije na enem mestu

Dragi starši!

Pri vodenju evidenc o vzgojno-izobraževalnem delu na šoli uporabljamo program Lo.Polis. Sestavni del programa je tudi portal za starše, ki se je v lanskem šolskem letu temeljito posodobil, dodane so nove vsebine, do portala pa dostopate preko spletne strani lopolis.si. Tako imate starši sedaj vse informacije zbrane na enem mestu.

Geslo za dostop do portala dobite v šoli. Če ste geslo prejeli že v preteklih letih, je le-to še vedno veljavno. Če ste geslo pozabili, na spletni strani lopolis.si v okencu za prijavo kliknite na možnost Ste pozabili geslo? Če gesla za portal nimate, kontaktirajte šolo (danijel.korpar@os-kamnica.si), da vam pripravimo up. ime in geslo.

Vsi starši, ki imate uporabniško ime in geslo, lahko na portalu Lo.Polis koristite brezplačen dostop do vsebin – Lo.Polis START paket.

Vsebine v brezplačnem dostopu (START paketu):

 • pregled urnika, dogodkov in nadomeščanj,
 • pregled sporočil in komunikacija z razrednikom in šolo,

Po želji se lahko starši na portalu naročite na plačljiv dostop do vsebin – Lo.Polis PRO paket. Lo.Polis PRO paket je potrebno naročiti vsako leto na novo. Cena dostopa do PRO paketa za šolsko leto 2021/2222 je za enega otroka 26 € oz. 42 € za dva ali več otrok. (V nadaljevanju glejte opis pod vprašanjem Kako se naročim na dostop do PRO paketa?).

V plačljivem dostopu (PRO paketu) so vse vsebine iz START paketa in dodatno še:

 • redovalnica s številčnimi ali opisnimi ocenami,
 • napovedana ocenjevanja znanja,
 • pregled izostankov,
 • pregled in statistika domačih nalog,
 • komentarji o sodelovanju pri pouku in statistika pohval in graj,
 • obveščanje o izostankih, ocenah, sodelovanju pri pouku na mail ali sms.

Podjetje LOGOS.SI je za vas pripravilo nekaj vprašanj z odgovori, ki bodo razjasnila kakršnekoli dileme glede portala Lo.Polis in dostopa do PRO paketa.

Kaj potrebujem za dostop do portala?

Za dostop do portala potrebujete le uporabniško ime in geslo.

Kje lahko dobim up. ime in geslo?

Up. ime in geslo dobite na šoli pri ROID-u danijel.korpar@os-kamnica.si.

Kje se lahko prijavim na portal Lo.Polis?

Na portal se prijavite na spletni strani lopolis.si.

Zakaj je postal del dostopa do portala plačljiv (PRO paket z vsebinami redovalnice in dnevnika)?

Portal je celovito okolje, kjer starši lahko vidite podatke o otroku in komunicirate s šolo, plačuje pa se elektronski dostop do šolskih vsebin. Za delovanje portala je potreben razvoj, vzdrževanje, prostor na strežnikih, zagotavljanje varovanja podatkov, skladnosti z GDPR in drugo, kar zahteva veliko časa in sredstev, zato smo primorani polni dostop do vsebin zaračunavati.

 Kako se naročim na dostop do PRO paketa?

Dostop do Lo.Polis PRO paketa naročite elektronsko preko portala Lo.Polis. Najprej se z up. imenom in geslom prijavite na portal. Nato boste na desni strani videli oglas za PRO paket. Kliknite ga, pod PRO paketom pa kliknite Naroči. Obenem se bo na portalu izpisalo obvestilo: »Naročili ste se na Lo.Polis PRO paket. Podatke za plačilo PRO paketa dobite s klikom na to obvestilo.« Ko kliknete na obvestilo, se pojavijo možnosti plačila (predračun, QR koda, podatki za plačilo). Rok plačila za PRO paket je 14 dni. Če dostopa v tem času ne plačate, se vam samodejno izključi.

Kaj vidim v Lo.Polis PRO paketu?

V PRO paketu vidite ocene, napovedana ocenjevanja znanja, izostanke, domače naloge, pohvale in graje, vzgojne ukrepe, šolski koledar, urnik ter nadomeščanja, obenem pa ste obveščeni o izostankih, ocenah in sodelovanju pri pouku na mail ali telefon. Poleg tega so vam na voljo tudi vse vsebine START paketa.

Ali se moram na dostop do PRO paketa obvezno naročiti?

Ne, na dostop do PRO paketa se naročite po lastni želji. Če se na dostop do PRO paket ne želite naročiti, boste imeli na razpolago dostop do START paketa.

Koliko stane dostop do Lo.Polis PRO paketa?

Cena dostopa do PRO paketa je 26 eur/leto za enega otroka ter 42 eur/leto za dva ali več otrok.

Ali imam kot starš dveh ali več otrok pri dostopu do paketa kaj popusta?

Da, imate. Za dva ali več otrok je cena dostopa 42 eur/leto.

Koliko stane dostop do Lo.Polis PRO paketa za dva starša?

Dostop do Lo.Polis PRO paketa za dva starša stane 26 eur za vsakega starša (torej 2 x 26 eur/leto).

Kaj pa, če se ne želim naročiti na dostop do PRO paketa, a bi vseeno imel rad vpogled v ocene?

Če se ne želite naročiti na dostop do PRO paketa, vam je na voljo dostop do brezplačnega dela portala – Lo.Polis START paket. V ta paket ocene niso vključene. Za vpogled v ocene se morate naročiti na dostop do PRO paketa.

Kaj vidim v Lo.Polis START paketu?

V START paketu vidite sporočila (komunikacija z razrednikom in šolo), urnik, dogodke, nadomeščanja ter prijave na izpite. Če šola omogoča, lahko otroka odjavljate od obrokov ter imate pregled nad prevzetimi in odjavljenimi obroki. Prav tako otroka lahko prijavljate na interesne dejavnosti, jutranje varstvo in podaljšano bivanje ter na obvezne in neobvezne izbirne predmete.

Ali se še vedno lahko naročim na eRedovalnico?

eRedovalnica ne obstaja več, namesto nje imate na voljo dostop do Lo.Polis PRO paketa, kjer poleg ocen vidite tudi odsotnosti, domače naloge, graje, pohvala, vzgojne ukrepe … Za naročilo dostopa do PRO paketa ne potrebujete obrazca, na portalu lopolis.si oddate elektronsko naročilo (potrebujete pa uporabniško ime in geslo za portal, ki ga dobite v šoli).

Ali se še vedno lahko naročim na eSporočila?

eSporočila ne obstajajo več. Na portalu Lo.Polis vam je na voljo dostop do Lo.Polis PRO paketa, v sklopu katerega ste obveščeni o izostankih, ocenah in sodelovanju pri pouku na mail ali telefon. Za naročilo dostopa do PRO paketa ne potrebujete obrazca, na portalu lopolis.si oddate elektronsko naročilo (potrebujete pa uporabniško ime in geslo za portal, ki ga dobite v šoli).

Kje dobim več informacij?

Več informacij o portalu Lo.Polis dobite na spletni strani lopolis.si , kjer nam lahko pišete preko spletnega obrazca »Kontaktirajte nas«.

 

Obvestilo za starše o uporabi informacijskega sistema Lo.Polis in pogodbeni obdelavi

Naša šola uporablja sodobna digitalna orodja, med katerimi je ključnega pomena informacijski sistem Lo.Polis. V tem informacijskem sistemu vodimo podatke v dnevnikih, redovalnicah in drugih predpisanih šolskih evidencah ter z uporabo sistema izboljšujemo preglednost vpisanega, sledenje doseganja učnih ciljev in napredovanja znanja. Informacijski sistem učinkovito podpira pripravo in organizacijo šolskega dela ter sprejemanje odločitev, ki so potrebne za uspešno delovanje šole.

Pomemben del informacijskega sistema je tudi omogočanje digitalnega dostopa do ključnih podatkov staršem in učencem/dijakom oziroma digitalno obveščanje po elektronski pošti ali sms sporočilih.

Ker ima šola omejene vire za informatiko in informacijsko varnost, glede delovanja sistema skupaj z velikim številom drugih šol sodeluje z dvema uveljavljenima partnerjema: LOGOS.SI, ki je razvil in vzdržuje informacijski sistem Lo.Polis, ter Pošto Slovenije, ki zagotavlja varno infrastrukturo, na kateri informacijski sistem v oblaku deluje.

S celovitimi pogodbenimi okvirji je zagotovljena skrb za informacijsko varnost in spoštovanje varstva osebnih podatkov skladno z evropskimi in slovenskimi predpisi ter mednarodnimi standardi in priporočili. Izvajajo se številni organizacijski in tehnološki varnostni ukrepi. Pri ponudnikih delujejo pooblaščene osebe za varstvo podatkov, oba ponudnika sta tudi pod strogim nadzorom tako Informacijskega pooblaščenca RS kot tudi nadzornega odbora vseh šol, ki jim zagotavljata svojo digitalno podporo.

Več informacij:

Informacijski sistem Lo.Polis: www.lopolis.si

Podjetje LOGOS.SI: www.logos.si

Podjetje Pošta Slovenije: www.posta.si/posita-podatkovni-centri

 

S prijaznimi pozdravi!

Osnovna šola Kamnica

 

Zagotavljanje varstva podatkov – informacije za starše

Spoštovani!

Ko je pred tremi leti začela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), smo v LOGOS.SI uvedli številne spremembe, da smo zagotovili celovito skladnost z novimi pravili glede varstva osebnih podatkov. Triletna uporaba v praksi in tudi sistemski nadzor s strani Informacijskega pooblaščenca so nam omogočili jasen vpogled in potrditev uspešnosti vseh naših priprav. Zato lahko danes rečemo, da vsi skupaj uspešno spoštujemo veljavne predpise glede varstva osebnih podatkov. Kljub temu dosežku se v uspešnih organizacijah vedno zavedamo, da obstaja prostor za izboljšave. Zato vam v nadaljevanju predlagamo dve pomembni možnosti izboljšanja.

 1. Praksa je pokazala, da starši v določenih primerih niso zadostno seznanjeni z uporabo sistema Lo.Polis v šoli in z vlogo podjetja LOGOS.SI in Pošte Slovenije kot pogodbenih obdelovalcev šole. Ker Splošna uredba o varstvu podatkov zahteva visoko stopnjo preglednosti in informiranosti posameznikov o obdelavi osebnih podatkov, vam predlagamo, da starše v novem šolskem letu podrobneje obvestite o sistemu Lo.Polis in pogodbeni obdelavi. V ta namen smo v prilogi pripravili predlog vsebine kratkega obvestila.
 2. Za uporabo portala Lo.Polis starši in učenci/dijaki potrebujejo uporabniško ime in geslo. V praksi nekateri občasno koristite možnost, da se dostopni podatki (up. ime in geslo) natisnejo na papir, ki se izroči učencu ali dijaku. V primeru izgube lahko nepooblaščena oseba tako na enem mestu izve vse potrebne dostopne podatke in dobi dostop do varovanih osebnih podatkov v sistemu Lo.Polis. Ker takšna praksa predstavlja precejšnje in povsem nepotrebno informacijsko varnostno tveganje, vam predlagamo izbiro ene od dveh možnosti zmanjšanja tveganja:
 3. sistem Lo.Polis omogoča, da šola dopolni svojo evidenco elektronskih poštnih naslovov oziroma telefonskih številk staršev ter zatem gesla uporabnikom raje posreduje na elektronski poštni naslov ali sms;
 4. če prejšnja možnosti zaradi omejitev v praksi ni izvedljiva (premalo zbranih e-poštnih naslovov), se lahko obdrži tiskanje dostopnih podatkov na papir, a se spremeni način dostave in se izpis dostopnih podatkov staršem izroči na roditeljskih sestankih in ne učencem oziroma dijakom ter s tem bistveno zmanjša možnost, da se zaradi mladostne nepazljivosti izpis izgubi oziroma pride v roke nepooblaščenim osebam.

Za konec nam dovolite tudi, da vas opozorimo na prihajajoči nov slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Seveda gre za bolj izvedbeni zakon, ki bo le dodatno uredil nekatere vidike že zdaj veljavne Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Kot vedno tudi na tem področju v LOGOS.SI spremljamo predlog zakona, da bomo ob uveljavitvi novega zakona zagotovili, da bo Lo.Polis in z njegovo uporabo šolsko poslovanje skladno tudi z novim zakonom. Takoj, ko bo nov zakon sprejet, vam bomo zagotovili elektronski seminar o novostih (npr. glede osebnih podatkov otrok, ocene učinka na varstvi podatkov in podobno) ter zagotovili vso po novem obvezno dokumentacijo (ocena učinka sistema Lo.Polis na varstvo podatkov ). Že sedaj pa lahko rečemo, da ste z našim sistemom na varni strani in že danes v veliki večini izpolnjuje vse zahteve prihajajočega zakona.

Lep pozdrav!

LOGOS.SI d.o.o.