Tečaj plavanja za 1. in 3. razred organizira v kopališču Pristan Mestna občina Maribor v sodelovanju s športno zvezo Maribora. Učence bodo na tečaj spremljale učiteljice – razredničarke, druge učiteljice v razredu (velja za 1. razred), učiteljice v OPB ter drugi strokovni delavci, ki bodo odrejeni za spremstvo.

Tečaj za učence 1. razreda bo potekal 10 dni po eno celo uro (60 minut) v času po pouku, predvidoma med 13.00 in 14.00 uro. Gre za nadstandardni program, zato bomo od staršev zahtevali soglasje o izvajanju tečaja plavanja. V njem bodo zapisane tudi morebitne zdravstvene težave učenca. Termin, ki je rezerviran za našo šolo je med 21. 11. 2016 in 2. 12. 2016.

Tečaji za 3. razrede so del rednega programa osnovne šole, zato lahko potekajo tudi v času pouka. Tečaj za naše učence bo potekal 10 delovnih dni med 5. 12. 2016 in 16. 12. 2016 med 10.15 in 11.45, torej dve šolski uri dnevno (90 minut). Od staršev bomo zahtevali izjavo, v kateri potrjujejo, da so seznanjeni o izvajanju tečaja plavanja, hkrati pa bodo izvajalce seznanili z zdravstvenimi posebnostmi učencev.

Naloga učiteljev bodo opredeljene v pogodbi o izvajanju tečaja plavanja. Učitelji bodo na tečajih imeli nalogo opazovanja otrok in pomoč pri morebitnih odhodih učencev med samim izvajanjem tečaja v garderobo (WC in podobno), trije učitelji pa bodo letos prevzeli tudi samo izvajanje tečaja plavanja v 3. razredu.

Tečaj kolesarjenja z izpitom bo organiziran v sklopu prometnega krožka v 5. razredu  in pouka v 4. in 5. razredu.  Za izvedbo odgovarjata učiteljici Tara Abraham in Maja Stibrič, razredničarki 5. b razreda, kateri pri delu pomagata razredničarki 4. razreda in razredničarka 5. a razreda, ki poskrbijo za osnovni del spoznavanja vsebin pri kolesarskem izpitu.