RAZRED VRSTA TERMIN
vsi plesne delavnice 22. 12. 2023
vsi baletna predstava HRESTAČ v SNG Maribor 4. 1. 2024
1. do 5. Projektni dan Prešeren 7. 2. 2024
6. do 9. Kulturni potep po Mariboru 7. 2. 2024
1., 2. obisk knjižnice maj/junij 2024
3.  Kulturni dnevnik maj 2024

Pripravili bomo naslednje prireditve in proslave za učence:

 • 22. 12. 2023 – proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti,
 • 6. 2. 2024 – proslava za učence ob kulturnem prazniku,
 • 13. 2. 2024 – Pustovanje – mimohod in predstavitev mask, 4. šolsko uro,
 • maj/junij 2024 – zaključek bralne značke,
 • 24. 6. 2024: proslava ob dnevu državnosti.

Pripravili bomo tudi prireditve za starše:

 • 7. 12. 2023 – božični bazar v telovadnici šole s kulturnim programom
 • 13. 12. 2023 – nastop pevskega zbora ob otvoritvi Pravljične dežele v Bresternici
 • 6. 2. 2024 – Prireditev za starše in učence ob kulturnem prazniku in razglasitev natečaja Zlato jabolko, prireditev bo v Kulturnem domu.
 • Razredno druženje ob materinskem dnevu, marec 2024,(1. VIO in 4. r).
 • Igramo se gledališče, (5.r)
 • Pozdrav pomladi, 28. 3. 2024 (1.VIO – Majda Kreševič, Tatjana Abramenko)
 • Zaključna razredna prireditev, junij (1. VIO)
 • 6. 6. 2024 – Zaključna prireditev za starše in učence. Prireditev bo v Kulturnem domu.