Sodelovanje staršev pri življenju, delovanju, ustvarjanju, je ena temeljnih stvari, ki omogoča vsestranski razvoj in napredek šole na različnih področjih. Osnova sodelovanja je svet staršev, ki s svojimi kompetencami sodeluje s šolo na takšen Hacin, kot je zapisano v zakonodaji, predvsem v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).
Svet staršev je na svoji seji 14.11.2006, na pobudo tedanje predsednice, sprejel sklep o pričetku delovanja šolskega sklada, predlagani so bili člani upravnega odbora. Šolski sklad je tako 18.12.2006 imel svojo ustanovno sejo, sprejel je poslovnik o delovanju šolskega sklada, vendar se je njegovo delovanje kasneje ustavilo.Sprememba ZOFVI je leta 2007 uzakonila delovanje šolskih skladov. Tako je v 135. členu zapisano: Šola lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestav izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole. Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila…. Želimo si ponovnega zagona, pravzaprav si želimo pravega začetka. Imamo upravni odbor, sestavljen iz štirih predstavnikov staršev in treh predstavnikov šole. Imamo Poslovnik o delovanju šolskega sklada. Torej imamo veliko, zato…. Želeli bi postaviti igrala za mlajše učence, obnoviti asfaltirano igrišče, pripraviti izlet za učence, ki izstopajo po dobrem, pomagati otrokom v stiski, ki niti na zaključni izlet ne morejo.Prosimo vas za sodelovanje. Ne podpisujemo nobenih pogodb, ne zahtevamo nobenega soglasja.
Spodaj v povezavi najdete obrazec, ki ga izpolnite, če želite sodelovati v šolskem skladu. Sami se odločite koliko boste prispevali. Ne bomo vas terjali, če kdaj ne boste zmogli plačila, saj vemo, da v teh težkih časih vsi in vedno ne zmoremo. Veseli pa bomo vaših prispevkov. Če imate svoje podjetje, nam morda lahko  Pomagate z donacijo, kar posledično znižuje osnovo za obdavčitev vašega podjetja. Prepričani smo, da boste v okviru svojih zmožnosti prav gotovo storili nekaj dobrega.