Knjižnico OŠ Kamnica vodi Zdenka Štruc. Knjižnica razpolaga z okoli 20.000 računalniško evidentiranih enot, prirast knjižničnega gradiva pa dosega minimalne standarde tako po obsegu kakor tudi po izboru. Na razpolago je vse več neknjižnega gradiva, možnost dostopa do podatkov iz šolske zbirke, bibliografskih zbirk slovenskih knjižnic, ki so povezane v sistem Cobiss.
Želimo si, da bi učenci knjižnico uporabljali v čim večjem obsegu in si tako širili svoja znanja, zato je odprta vsak delovni dan. Prav tako pa si seveda želimo, da učenci na izposojene knjige skrbno pazijo in da jih pravočasno vračajo nazaj v knjižnico.