IME PRIIMEK DELOVNO MESTO
1. Jasna BORKO čistilka
2. Romana DUH računovodkinja
3. Brigita FERK čistilka
4. Dejan  KUMER hišnik
5. Nevenka MERHAR tajnica VIZ
6. Tamara PERŠAK kuharica
7. Lidija PFEIFER čistilka
8. Polonca RAVNJAK OFIČ kuharica
9. Brigita  ROJS čistilka
10. Jožica SKERBINJEK čistilka
11. Nataša STOJANOVIĆ čistilka/kuharica
12. Mitja ŠENK kuhar
13. Nataša ŠKRINJAR kuharica
14. Cvetka TJUKAJEV kuharica
15. Marija ŽNUDERL kuharica