IME

PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Jasna

BORKO

čistilka

Romana

DUH

računovodkinja

Brigita

FERK

čistilka

Ksenija

KOP

spremljevalka  gibalno oviranih  otrok

Nevenka

MERHAR

tajnik VIZ

Polona

RAVNJAK OFIČ

kuharica

Manuela

PERNARČIČ

čistilka

Tamara

PERŠAK

kuharica

Lidija

PFEIFER

čistilka

Hani-Janja

PLAUSTEINER

organizatorka šolske prehrane

Uroš

ŠEDIVY

hišnik

Mitja

ŠENK

kuhar

Nataša

ŠKRINJAR

kuharica

Radmila

ŠTAMEC

čistilka

Cvetka

TJUKAJEV

kuharica

Marija

ŽNUDERL

kuharica