DEJAVNOST oz.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE

TRAJANJE

OD – DO

ODMOR

OD – DO

JUTRANJE VARSTVO 6.30 – 8.30 /
0. 7.40 – 8.25 8.25 – 8.30
1. 8.30 – 9.15 9.15 – 9.20
2. 9.20 – 10.05 10.05 – 10.25
3. 10.25 – 11.10 11.10 – 11.15
4. 11.15 – 12.00 12.00 – 12.05
5. 12.05 – 12.50 12.50 – 12.55
6. 12.55 – 13.40 13.40 – 13.55
7. 13.55 – 14.40 14.40 – 14.45
8. 14.45 – 15.30 /