logotip sola

OSNOVNA ŠOLA KAMNICA

Vrbanska cesta 93, 2351 KAMNICA

Transakcijski račun: 01270-6030668622  – UJP Slovenska Bistrica
Davčna številka: 31795609
Matična številka: 5086710000
ravnatelj:

Tomaž Čeplak

elektronska pošta: tomaz.ceplak@guest.arnes.si
pomočnica ravnatelja:

Jasna Žic

elektronska pošta: jasna.zic@guest.arnes.si
svetovalna delavka:

Darja Vezjak

elektronska pošta: darja.vezjak@guest.arnes.si
tajništvo:

Nevenka Merhar

elektronska pošta: nevenka.merhar@os-kamnica.si
računovodkinja:

Romana Duh

elektronska pošta: romana.duh@guest.arnes.si
šolska domača stran:

http://www.os-kamnica.si

elektronska pošta: o-kamnica.mb@guest.arnes.si