Prijava na prehrano

Vloga šolski sklad

Vloga za OPROSTITEV sodelovanja pri izbirnih predmetih (7., 8., in 9. razred) v primeru izvenšolske aktivnosti

Vloge za učence s statusom

Vloga za SPREMEMBO sodelovanja pri obveznih/neobveznih izbirnih predmetih  (oddati do konca septembra tekočega šolskega leta)