Zadnja posodobitev: torek, 25 oktober 2016 21:30

  • otroke, učiteljice slovenskega jezika in učiteljice razrednega pouka seznanim z novostmi letošnje akcije,
  • organiziramo zaključno prireditev,
  • poskrbimo, da udeleženci dobijo priznanja in knjižne nagrade po programu.

Bralno značko, katere osnovni cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje, bomo tudi letos skrbno načrtovali in izpeljali. Vanjo so vključeni vsi  učenci od 1. razreda devetletke do zaključka šolanja. Ker so za najmlajše otroke črke prehud zalogaj, vabimo k sodelovanju starše. Starši skupaj s  svojim otrokom berejo, se o prebranem pogovorijo in se marsikaj novega naučijo. Ob zaključku bralne značke bomo uspešnim bralcem podelili  knjižne nagrade in priznanja, ki jih ZPM Maribor izbere in nabavi za celotno občino enotno.
Za zaključek bralne značke bo okronan s slavnostno prireditvijo.

Priporočilni seznam za šolsko leto 2018/2019

V pripravi…