RAZRED VRSTA TERMIN
5. plavanje v okviru ŠVN v terminu ŠVN
2., 3., 5. pohod v okviru ŠVN v terminu ŠVN
1. športne igre oktober 2018
 1. do 9. pohod in druženje s starši  13. oktober 2018
2. jesenska razstava na BTŠ v času razstave
3. plavanje v okviru plavalnega tečaja 5. – 16. november 2018
4. do 9. zimski športni dan  13. februar 2019
1. do 3. zimski športni dan januar/ februar 2019
4. atletika april 2019
1. pohod april/maj 2019
4. orientacijski pohod maj 2019
6. do 9. plavanje, aerobika, fitnes, bowling… marec 2019
5. kolesarstvo april 2019
6. do 9. atletsko šolsko tekmovanje maj 2019
9. maturantska četvorka/ priprava na valeto maj 2019/junij 2019
1. do 4.,  6. do 8. športne igre junij 2019