RAZRED VRSTA TERMIN
3. športni dan v okviru ŠVN v šoli v naravi (ŠVN)
1. in 5. plavanje  plavalni tečaj (5. r v ŠVN)
vsi pohod in kostanjev piknik 17. 10. 2020 (sobota)
vsi zimski športni dan 12. 2. (5. 2.) 2021
2., 6. do 9. kros in atletsko tekmovanje april 2021
5. kolesarjenje april 2021
4. orientacijski pohod maj 2021
vsi zaključne ekskurzije 26. 5. 2021
9. priprava na valeto junij 2012
1. do 4., 6. do 8. športne igre 23. 6. 2021