RAZRED VRSTA TERMIN
vsi pohod 16. 10. 2021
vsi zimski športni dan 18. 2. 2022
vsi atletsko tekmovanje, kros april 2022
vsi druge vsebine maj 2022
9. priprava na valeto junij 2022
1. do 8. športne igre, pohod 23. 6. 2022