RAZRED VRSTA TERMIN
6. do 9. pohod 13. 9. 2019
1., 2., 4., 5. pohod (5.r v ŠVN) oktober 2019
1. do 9. zimski športni dan februar  2020
2. do 4. kros in atletika april/maj 2020
5. kolesarjenje april  2020
6. do 9. kros in atletsko šolsko tekmovanje april/maj 2020
4. do 9. zaključne ekskurzije 27. 5. 2020
1. do 3. zaključne ekskurzije 18. 6. 2020
9. priprava na valeto junij 2019
1.- 4. športne igre  23. junij 2020
6.- 8. športne igre 23. junij 2020
1., 3., 5. plavanje (5.r v ŠVN) plavalni tečaj