Razredniki

Razred in oddelek Razrednik Ž M
1. a Stanka DAMJAN 27  14 13
1. b Minja ROBIČ 26  14 12
2. a Tatjana ABRAMENKO 25 12 13
2. b Majda KREŠEVIČ 25 12 13
3. a Siniša BRKIĆ 16 9 7
3. b Ksenija ODREITZ 15 8 7
SKUPAJ I. OBDOBJE 134 69 65
4. a Irena ŽUNKO 18 12 6
4. b Mateja KOLARIČ 22 12 10
5. a Polonca VESENJAK 18 8 10
5. b Maja STIBRIČ 18 8 10
6. a Dunja ŠTIHER 17 9 8
6. b Breda KVAR 15 5 10
SKUPAJ II. OBDOBJE 108 54 54
7. a Milan PJEVIĆ 16 6 10
7. b Urška SKARLOVNIK 17 8 9
8. a Karmen PODREKAR 18 7 11
8. b Gabrijela ČEH 20 10 10
9. a Mateja CERJAN 18 12 6
9. b Danijel KORPAR 13 7 6
SKUPAJ III. OBDOBJE 102 50 52
SKUPAJ OŠ KAMNICA 344 173 171

Na Osnovni šoli Kamnica imamo v šolskem letu 2017/2018 vpisanih 344 učencev, ki se izobražujejo v 18 oddelkih devetletnega programa osnovne šole .

Razredna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Tara ABRAHAM OPB tara.abraham@os-kamnica.si
Tatjana ABRAMENKO RP – 2.a tatjana.abramenko@os-kamnica.si
Siniša BRKIĆ RP – 3.a – OPB brkic.sinisa@gmail.com
Stanka DAMJAN RP – 1.a stanka.damjan@guest.arnes.si
Nataša HAUPTMAN 2. učiteljica 1.a, OPB – JV natasa.zorec@gmail.com
Mateja KOLARIČ RP – 4.b mateja.kolaric@os-kamnica.si
Nataša KOVAČ OPB natasa.kovac@guest.arnes.si
Majda KREŠEVIČ RP – 2.b majda.kresevic@guest.arnes.si
Ksenija ODREITZ RP – 3.b ksenija.odreitz@gmail.com
Metoda RANKOVEC 2. učiteljica 1.b, OPB – JV metoda.plasonik@gmail.com
Minja ROBIČ RP – 1.b minja.robic@os-kamnica.si
Maja STIBRIČ RP – 5.b maja.stibric@guest.arnes.si
Polonca VESENJAK RP – 5.a polonca.vesenjak@guest.arnes.si
Jasna ŽIC pomočnica ravnatelja – OPB jasna.zic@guest.arnes.si
Irena ŽUNKO RP – 4.a irena.zunko@guest.arnes.si

Predmetna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Janja AMBROŽIČ GUM – OPB janja.ambrozic@guest.arnes.si
Mateja CERJAN BIO – KEM – POK mateja.cerjan@guest.arnes.si
Gabrijela ČEH SLO – NI1 – NI2 gabrijela.ceh@guest.arnes.si
Gregor HARTMAN ŠPO gragman24@gmail.com
Danijel KORPAR KEM – RAČ danijel.korpar@os-kamnica.si
Breda KVAR TIT – NAR breda.kvar@guest.arnes.si
Milan PJEVIĆ TJA milan.pjevic@guest.arnes.si
Karmen PODREKAR LUM – OPB karmen.podrekar@guest.arnes.si
Karolina PURGAJ TJA karolina.purgaj@guest.arnes.si
Dragan RAIČEVIČ MAT dr.raic@gmail.com
Urška SKARLOVNIK ŠPO – OPB urska.skarlovnik@guest.arnes.si
Katja SORŠAK GODEC SLO – TJA katja.sorsak-godec@guest.arnes.si
Petrina STOJKOVIČ GOS – GEO – OPB petrina.stojkovic@guest.arnes.si
Saša ŠTERBAL FP NEM – NI3 – N2N sasasterbal@gmail.com
Dunja ŠTIHER SLO – GEO – DKE – OPB dstiher@gmail.com
Vinka ZALAR ZGO – GEO vinka.zalar@guest.arnes.si
Karmen ZINRAJH MAT – FIZ karmen.zinrajh@guest.arnes.si

Ostali strokovni delavci

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Veronika GOMBOC Spec. pedagoginja veronika.gomboc@guest.arnes.si
Katja DOBOVŠEK Spec. pedagoginja katja.dobovsek@gmail.com
Zdenka ŠTRUC knjižničarka zdenka.struc@guest.arnes.si
Darja VEZJAK Svetovalna delavka darja.vezjak@gmail.com