Razredniki

Oddelek Razrednik Sorazrednik F D
1. a Ines BRAČKO Nataša HAUPTMAN 27 13 14
1. b Maja STIBRIČ Metoda RANKOVEC 26 10 16
2. a Majda KREŠEVIČ Maruša MILIČEVIĆ 25 9 16
2. b Tatjana ABRAMENKO Nika KORES 23 10 13
3. a Ksenija ODREITZ Jasna ŽIC 16 8 8
3. b Daša HERIČKO NEUVIRT Blažka HARTMAN 17 5 12
  SKUPAJ I. OBDOBJE   134 55 79
4. a Irena ŽUNKO Barbara MATIČIČ PIPUŠ 21 12 9
4. b Mateja KOLARIČ Stanka DAMJAN 21 12 9
5. a Minja ROBIČ Janja HLEB 17 11 6
5. b Siniša BRKIĆ Milan PJEVIĆ 16 10 6
6. a Uroš KOGAL Anja VRABL 23 9 14
6. b Dunja ŠTIHER Katja DOBOVŠEK 24 10 14
  SKUPAJ II. OBDOBJE   122 64 58
7. a Janja AMBROŽIČ Karmen ZINRAJH 27 13 14
7. b    Karmen PODREKAR Gregor HARTMAN 25 15 10
8. a Karolina PURGAJ Katja GOLUBIČ 16 7 9
8. b Katja SORŠAK GODEC Anja PUHMEISTER JUG 17 9 8
9. a Mateja CERJAN Dragan RAIČEVIČ 20 9 11
9. b Nastja PRODANOVIČ TRSTENJAK Danijel KORPAR 25 12 13
  SKUPAJ III. OBDOBJE   130 65 65
SKUPAJ OŠ KAMNICA   386 184 202

Na Osnovni šoli Kamnica imamo v šolskem letu 2022/2023 vpisanih 386 učencev, ki se izobražujejo v 18 oddelkih  devetletnega programa osnovne šole . 

Razredna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Tatjana ABRAMENKO RP – 2.b tatjana.abramenko@os-kamnica.si
Ines BRAČKO RP – 1.a ines.bracko@os-kamnica.si
Siniša BRKIĆ RP – 5.b sinisa.brkic@os-kamnica.si
Stanka DAMJAN OPB stanka.damjan@os-kamnica.si
Blažka HARTMAN OPB blazka.hartman@os-kamnica.si
Nataša HAUPTMAN 2. učiteljica 1.a, JV natasa.hauptman@os-kamnica.si
Daša HERIČKO NEUVIRT RP – 3.b dasa.hericko@os-kamnica.si
Mateja KOLARIČ RP – 4.b mateja.kolaric@os-kamnica.si
Nataša KOVAČ OPB natasa.kovac@os-kamnica.si
Majda KREŠEVIČ RP – 2.a majda.kresevic@os-kamnica.si
Ksenija ODREITZ RP – 3.a ksenija.odreitz@os-kamnica.si
Metoda RANKOVEC 2. učiteljica 1.b, JV metoda.rankovec@os-kamnica.si
Minja ROBIČ RP – 5.a minja.robic@os-kamnica.si
Maja STIBRIČ RP – 1.b maja.stibric@os-kamnica.si
Polonca VESENJAK OPB polonca.vesenjak@os-kamnica.si
Jasna ŽIC pomočnica ravnatelja, GOS jasna.zic@os-kamnica.si
Irena ŽUNKO RP – 4.a irena.zunko@os-kamnica.si

Predmetna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Janja AMBROŽIČ GUM – OPZ – MPZ janja.ambrozic@os-kamnica.si
Mateja CERJAN BIO – KEM – NAR mateja.cerjan@os-kamnica.si
Tomaž ČEPLAK ravnatelj – FIZ tomaz.ceplak@os-kamnica.si
Gregor HARTMAN ŠPO gregor.hartman@os-kamnica.si
Uroš KOGAL DKE – ZGO uros.kogal@os-kamnica.si
Nika KORES MAT nika.kores@os-kamnica.si
Danijel KORPAR KEM – RAČ, ROID danijel.korpar@os-kamnica.si
Barbara MATIČIČ PIPUŠ N1A, NEM barbara.maticic.pipus@os-kamnica.si
Maruša MILIČEVIĆ ŠPO, OPB marusa.milicevic@os-kamnica.si
Milan PJEVIĆ TJA milan.pjevic@os-kamnica.si
Karmen PODREKAR LUM karmen.podrekar@os-kamnica.si
Nastja PRODANOVIČ TRSTENJAK ZGO – NEM nastja.prodanovic@os-kamnica.si
Anja PUHMEISTER JUG TIT – BIO anja.puhmeister.jug@os-kamnica.si
Karolina PURGAJ TJA karolina.purgaj@os-kamnica.si
Dragan RAIČEVIČ MAT dragan.raicevic@os-kamnica.si
Katja SORŠAK GODEC SLJ – TJA katja.sorsak.godec@os-kamnica.si
Dunja ŠTIHER GEO – SLJ dunja.stiher@os-kamnica.si
Anja VRABL SLJ anja.vrabl@os-kamnica.si
Karmen ZINRAJH MAT – FIZ karmen.zinrajh@os-kamnica.si

Ostali strokovni delavci

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Katja DOBOVŠEK spec. pedagoginja katja.dobovsek@os-kamnica.si
Katja GOLUBIČ svetovalna delavka katja.golubic@os-kamnica.si
Janja HLEB knjižničarka janja.hleb@os-kamnica.si
Veronika KLINAR GOMBOC spec. pedagoginja veronika.gomboc@os-kamnica.si
Maša MAJHEN psihologinja masa.majhen@os-kamnica.si
Janja PLAUSTEINER organizatorka šolske prehrane hani-janja.plausteiner@os-kamnica.si
Tina  ŠENVETER psihologinja tina.senveter@os-kamnica.si