Razredniki

Oddelek Razrednik Sorazrednik F D
1. a Ines BRAČKO Nataša HAUPTMAN 14 6 6
1. b Tara ABRAHAM Metoda RANKOVEC 15 5 10
2. a Majda KREŠEVIČ Tatjana ABRAMENKO 23 13 10
3. b Tatjana ABRAMENKO Majda KREŠEVIČ 22 12 10
3. a Ksenija ODREITZ Maja STIBRIČ 17 11 6
3. b Maja STIBRIČ Ksenija ODREITZ 15 9 6
SKUPAJ I. OBDOBJE   106 56 50
4. a Mateja KOLARIČ Katja DOBOVŠEK 22 9 13
4. b Irena ŽUNKO Jasna ŽIC 25 12 13
5. a Polonca VESENJAK Siniša BRKIČ 26 13 13
5. b Siniša BRKIČ Polonca VESENJAK 24 15 9
6. a Karolina PURGAJ Lucija HAMERŠAK 16 7 9
6. b Katja SORŠAK GODEC Lucija HAMERŠAK 14 7 7
SKUPAJ II. OBDOBJE   127 63 64
7. a Breda KVAR Urška SKARLOVNIK 19 8 11
7. b Nastja PRODANOVIČ TRSTENJAK Milan PJEVIĆ 22 10 12
8. a Dragan RAIČEVIČ Mateja CERJAN 19 10 9
8. b Karmen ZINRAJH Karmen PODREKAR 16 8 8
9. a Janja AMBROŽIČ Dunja ŠTIHER 26 12 14
SKUPAJ III. OBDOBJE   102 48 54
SKUPAJ OŠ KAMNICA   335 167 168

Na Osnovni šoli Kamnica imamo v šolskem letu 2020/2021 vpisanih 335 učencev, ki se izobražujejo v 17 oddelkih  devetletnega programa osnovne šole.

Razredna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Tara ABRAHAM RP – 1.b tara.abraham@os-kamnica.si
Tatjana ABRAMENKO RP – 2.b tatjana.abramenko@os-kamnica.si
Ines BRAČKO RP – 1.a ines.bracko@os-kamnica.si
Siniša BRKIĆ RP – 5.b sinisa.brkic@os-kamnica.si
Stanka DAMJAN OPB stanka.damjan@os-kamnica.si
Nataša HAUPTMAN 2. učiteljica 1.a, OPB – JV natasa.hauptman@os-kamnica.si
Mateja KOLARIČ RP – 4.a mateja.kolaric@os-kamnica.si
Nataša KOVAČ OPB natasa.kovac@os-kamnica.si
Majda KREŠEVIČ RP – 2.a majda.kresevic@os-kamnica.si
Ksenija ODREITZ RP – 3.a ksenija.odreitz@os-kamnica.si
Metoda RANKOVEC 2. učiteljica 1.b, OPB – JV metoda.rankovec@os-kamnica.si
Minja ROBIČ OPB minja.robic@os-kamnica.si
Maja STIBRIČ RP – 3.b – NUM maja.stibric@os-kamnica.si
Polonca VESENJAK RP – 5.a polonca.vesenjak@os-kamnica.si
Jasna ŽIC pomočnica ravnatelja – OPB jasna.zic@os-kamnica.si
Irena ŽUNKO RP – 4.b irena.zunko@os-kamnica.si

Predmetna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Janja AMBROŽIČ GUM – GLD – OPB janja.ambrozic@os-kamnica.si
Mateja CERJAN BIO – KEM – NAR – POK – OPB mateja.cerjan@os-kamnica.si
Lucija HAMERŠAK SLJ lucija.hamersak@os-kamnica.si
Danijel KORPAR FP RAČ – MME – ROM – UBE danijel.korpar@os-kamnica.si
Breda KVAR TIT – NAR – FIZ breda.kvar@os-kamnica.si
Barbara MATIČIČ PIPUŠ N1A – NI1 – NI2 – FP NEM barbara.maticic.pipus@os-kamnica.si
Milan PJEVIĆ TJA milan.pjevic@os-kamnica.si
Karmen PODREKAR LUM – LSN 1,2,3 – OPB karmen.podrekar@os-kamnica.si
Nastja PRODANOVIČ TRSTENJAK ZGO – DKE – FP NEM – NI3 nastja.prodanovic@os-kamnica.si
Karolina PURGAJ TJA karolina.purgaj@os-kamnica.si
Dragan RAIČEVIČ MAT dragan.raicevic@os-kamnica.si
Urška SKARLOVNIK ŠPO – IŠP – ŠZS – ŠZZ – NŠP urska.skarlovnik@os-kamnica.si
Katja SORŠAK GODEC SLJ – TJA – GLK katja.sorsak.godec@os-kamnica.si
Petrina STOJKOVIČ GOS – SPH – OPB petrina.stojkovic@os-kamnica.si
Dunja ŠTIHER GEO – SLJ – DKE dunja.stiher@os-kamnica.si
Karmen ZINRAJH MAT – MD7 karmen.zinrajh@os-kamnica.si

Ostali strokovni delavci

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Veronika KLINAR GOMBOC Spec. pedagoginja veronika.gomboc@os-kamnica.si
Katja DOBOVŠEK Spec. pedagoginja katja.dobovsek@os-kamnica.si
Zdenka ŠTRUC knjižničarka zdenka.struc@os-kamnica.si
Darja VEZJAK Svetovalna delavka darja.vezjak@os-kamnica.si
Monika LOVRENČIČ Pedagoginja monika.lovrencic@os-kamnica.si
Rebeka HORVAT Pedagoginja rebeka.horvat@os-kamnica.si