Razredniki

Oddelek Razrednik Sorazrednik F D
1. a Majda KREŠEVIČ Nataša HAUPTMAN 23 13 10
1. b Tatjana ABRAMENKO Metoda RANKOVEC 22 12 10
2. a Ksenija ODREITZ Maja STIBRIČ 17 11 6
2. b Maja STIBRIČ Ksenija ODREITZ 14 8 6
3. a Stanka DAMJAN Minja ROBIČ 23 9 14
3. b Minja ROBIČ Stanka DAMJAN 25 12 13
SKUPAJ I. OBDOBJE   124 65 59
4. a Irena ŽUNKO Mateja KOLARIČ 26 13 13
4. b Mateja KOLARIČ Katja DOBOVŠEK 24 15 9
5. a Polonca VESENJAK Siniša BRKIČ 17 8 9
5. b Siniša BRKIČ Polonca VESENJAK 13 7 6
6. a Breda KVAR Urška SKARLOVNIK 19 8 11
6. b Nastja PRODANOVIČ TRSTENJAK Nuša VOGRIN 22 10 12
SKUPAJ II. OBDOBJE   121 61 60
7. a Dragan RAIČEVIĆ Katja SORŠAK GODEC 18 110 8
7. b Karmen ZINRAJH Karmen PODREKAR 17 8 9
8. a Janja AMBROŽIČ Dunja ŠTIHER 26 12 14
9. a Mateja CERJAN Milan PJEVIĆ 15 8 7
9. b Karolina PURGAJ Danijel KORPAR 14 9 5
SKUPAJ III. OBDOBJE   90 48 42
SKUPAJ OŠ KAMNICA   335 173 162

Na Osnovni šoli Kamnica imamo v šolskem letu 2019/2020 vpisanih 335 učencev, ki se izobražujejo v 17 oddelkih  devetletnega programa osnovne šole.

Razredna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Tara ABRAHAM OPB tara.abraham@os-kamnica.si
Tatjana ABRAMENKO RP – 1.b tatjana.abramenko@os-kamnica.si
Ines BRAČKO OPB ines.bracko@os-kamnica.si
Siniša BRKIĆ RP – 5.b sinisa.brkic@os-kamnica.si
Stanka DAMJAN RP – 3.a – TVZ stanka.damjan@os-kamnica.si
Nataša HAUPTMAN 2. učiteljica 1.a, OPB – JV natasa.hauptman@os-kamnica.si
Mateja KOLARIČ RP – 4.b – NUM mateja.kolaric@os-kamnica.si
Nataša KOVAČ OPB natasa.kovac@os-kamnica.si
Majda KREŠEVIČ RP – 1.a majda.kresevic@os-kamnica.si
Ksenija ODREITZ RP – 2.a ksenija.odreitz@os-kamnica.si
Metoda RANKOVEC 2. učiteljica 1.b, OPB – JV metoda.rankovec@os-kamnica.si
Minja ROBIČ RP – 3.b minja.robic@os-kamnica.si
Maja STIBRIČ RP – 2.b maja.stibric@os-kamnica.si
Polonca VESENJAK RP – 5.a polonca.vesenjak@os-kamnica.si
Jasna ŽIC pomočnica ravnatelja – OPB jasna.zic@os-kamnica.si
Irena ŽUNKO RP – 4.a irena.zunko@os-kamnica.si

Predmetna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Janja AMBROŽIČ GUM – ANI – OPB janja.ambrozic@os-kamnica.si
Ajda BRUMEN ŠPO – učiteljica v RaP ajda.brumen@os-kamnica.si
Mateja CERJAN BIO – KEM – NAR – RČL – OPB mateja.cerjan@os-kamnica.si
Lucija HAMERŠAK SLJ lucija.hamersak@os-kamnica.si
Danijel KORPAR FP RAČ – MME – ROM – UBE danijel.korpar@os-kamnica.si
Breda KVAR TIT – NAR – RVT – NTE – OPB breda.kvar@os-kamnica.si
Barbara MATIČIČ PIPUŠ NI1 – NI2 – FP NEM barbara.maticic.pipus@os-kamnica.si
Milan PJEVIĆ TJA milan.pjevic@os-kamnica.si
Karmen PODREKAR LUM – OPB karmen.podrekar@os-kamnica.si
Nastja PRODANOVIČ TRSTENJAK ZGO – FP NEM – N2N nastja.prodanovic@os-kamnica.si
Karolina PURGAJ TJA – N1A karolina.purgaj@os-kamnica.si
Dragan RAIČEVIČ MAT – OPB dragan.raicevic@os-kamnica.si
Urška SKARLOVNIK ŠPO – IŠP – ŠZS – ŠZZ – NŠP urska.skarlovnik@os-kamnica.si
Katja SORŠAK GODEC SLJ – TJA katja.sorsak.godec@os-kamnica.si
Petrina STOJKOVIČ GOS – SPH – NPH – OPB petrina.stojkovic@os-kamnica.si
Dunja ŠTIHER GEO – SLJ – DKE dunja.stiher@os-kamnica.si
Karmen ZINRAJH MAT – FIZ karmen.zinrajh@os-kamnica.si

Ostali strokovni delavci

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Veronika GOMBOC Spec. pedagoginja veronika.gomboc@os-kamnica.si
Katja DOBOVŠEK Spec. pedagoginja katja.dobovsek@os-kamnica.si
Tjaša KAPUN Spec. pedagoginja tjasa.kapun@os-kamnica.si
Zdenka ŠTRUC knjižničarka zdenka.struc@os-kamnica.si
Darja VEZJAK Svetovalna delavka darja.vezjak@os-kamnica.si
Nuša VOGRIN Socialna pedagoginja nusa.vogrin@os-kamnica.si