Razredniki

Razred in oddelek Razrednik Ž M
1. a Ksenija ODREITZ 16 6 10
1. b Maja STIBRIČ 16 6 10
2. a Stanka DAMJAN 26 14 12
2. b Minja ROBIČ 26 14 12
3. a Tatjana ABRAMENKO 26 13 13
3. b Majda KREŠEVIČ 24 10 14
SKUPAJ I. OBDOBJE 134 63 71
4. a Irena ŽUNKO 17 9 8
4. b Mateja KOLARIČ 13 6 7
5. a Polonca VESENJAK 18 12 6
5. b Siniša BRKIĆ 21 11 10
6. a Dragan RAIČEVIČ 17 7 10
6. b Karmen ZINRAJH 16 8 8
SKUPAJ II. OBDOBJE 102 53 49
7. a Janja AMBROŽIČ 27 13 14
8. a Mateja CERJAN 15 7 8
8. b Danijel KORPAR 16 6 10
9. a Karmen PODREKAR 16 6 10
9. b Gabrijela ČEH 21 10 11
SKUPAJ III. OBDOBJE 95 42 53
SKUPAJ OŠ KAMNICA 331 158 173

Na Osnovni šoli Kamnica imamo v šolskem letu 2018/2019 vpisanih 331 učencev, ki se izobražujejo v 17 oddelkih devetletnega programa osnovne šole .

Razredna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Tara ABRAHAM OPB tara.abraham@os-kamnica.si
Tatjana ABRAMENKO RP – 3.a tatjana.abramenko@os-kamnica.si
Ines BRAČKO OPB ines.bracko@os-kamnica.si
Siniša BRKIĆ RP – 5.b sinisa.brkic@os-kamnica.si
Stanka DAMJAN RP – 2.a – TVZ stanka.damjan@os-kamnica.si
Nataša HAUPTMAN 2. učiteljica 1.b, OPB – JV natasa.hauptman@os-kamnica.si
Mateja KOLARIČ RP – 4.b – NUM mateja.kolaric@os-kamnica.si
Nataša KOVAČ OPB natasa.kovac@os-kamnica.si
Majda KREŠEVIČ RP – 3.b majda.kresevic@os-kamnica.si
Ksenija ODREITZ RP – 1.a ksenija.odreitz@os-kamnica.si
Metoda RANKOVEC 2. učiteljica 1.a, OPB – JV metoda.rankovec@os-kamnica.si
Minja ROBIČ RP – 2.b minja.robic@os-kamnica.si
Maja STIBRIČ RP – 1.b maja.stibric@os-kamnica.si
Polonca VESENJAK RP – 5.a polonca.vesenjak@os-kamnica.si
Jasna ŽIC pomočnica ravnatelja – OPB jasna.zic@os-kamnica.si
Irena ŽUNKO RP – 4.a irena.zunko@os-kamnica.si

Predmetna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Janja AMBROŽIČ GUM – GLP – OPB janja.ambrozic@os-kamnica.si
Ajda BRUMEN ŠPO – učiteljica v RaP ajda.brumen@os-kamnica.si
Mateja CERJAN BIO – KEM – POK – OPB mateja.cerjan@os-kamnica.si
Gabrijela ČEH SLJ – NI1 – NI2 – NI3 gabrijela.ceh@os-kamnica.si
Lucija HAMERŠAK SLJ lucija.hamersak@os-kamnica.si
Gregor HARTMAN ŠPO gregor.hartman@os-kamnica.si
Danijel KORPAR KEM – FP RAČ – MME – ROM danijel.korpar@os-kamnica.si
Breda KVAR TIT – NAR – OGL – NTE – OPB breda.kvar@os-kamnica.si
Milan PJEVIĆ TJA milan.pjevic@os-kamnica.si
Karmen PODREKAR LUM – OPB karmen.podrekar@os-kamnica.si
Nastja PRODANOVIČ FP NEM – N2N nastja.prodanovic@os-kamnica.si
Karolina PURGAJ TJA – DKE – N1A karolina.purgaj@os-kamnica.si
Dragan RAIČEVIČ MAT dragan.raicevic@os-kamnica.si
Urška SKARLOVNIK ŠPO – IŠP – ŠZS – ŠZZ – PLE – NŠP urska.skarlovnik@os-kamnica.si
Katja SORŠAK GODEC SLJ – TJA – N1A katja.sorsak.godec@os-kamnica.si
Petrina STOJKOVIČ GOS – SPH – NPH – OPB petrina.stojkovic@os-kamnica.si
Vinka ZALAR ZGO – GEO vinka.zalar@guest.arnes.si
Karmen ZINRAJH MAT – FIZ karmen.zinrajh@os-kamnica.si

Ostali strokovni delavci

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Manuela COPOT OBLAK Spec. pedagoginja manuela.copot.oblak@os-kamnica.si
Katja DOBOVŠEK Spec. pedagoginja katja.dobovsek@os-kamnica.si
Zdenka ŠTRUC knjižničarka – OPB zdenka.struc@os-kamnica.si
Darja VEZJAK Svetovalna delavka darja.vezjak@os-kamnica.si
Nuša VOGRIN Socialna pedagoginja nusa.vogrin@os-kamnica.si