Razredniki

Oddelek Razrednik Sorazrednik F D
1. a Ines BRAČKO Nataša HAUPTMAN 24 9 15
1. b Maja STIBRIČ Metoda RANKOVEC 21 9 12
2. a Ksenija ODREITZ Jasna ŽIC 14 6 8
3. b Daša HERIČKO Ksenija ODREITZ 16 5 11
3. a Majda KREŠEVIČ Milan PJEVIĆ 22 13 9
3. b Tatjana ABRAMENKO Mateja KOLARIČ 20 12 8
SKUPAJ I. OBDOBJE   117 54 63
4. a Irena ŽUNKO Siniša BRKIĆ 17 11 6
4. b Siniša Brkić Irena ŽUNKO 14 8 6
5. a Polonca VESENJAK Tara ABRAHAM 24 9 15
5. b Tara ABRAHAM Polonca VESENJAK 25 11 14
6. a Janja AMBROŽIČ Dunja ŠTIHER 26 13 13
6. b Karmen PODREKAR Gregor HARTMAN 25 15 10
SKUPAJ II. OBDOBJE   131 67 64
7. a Karolina PURGAJ Lucija HAMERŠAK 16 7 9
7. b Katja SORŠAK GODEC Lucija HAMERŠAK 16 8 8
8. a Breda KVAR Darja VEZJAK 20 9 11
8. b Nastja PRODANOVIČ TRSTENJAK Danijel KORPAR 23 10 13
9. a Dragan RAIČEVIČ Mateja CERJAN 18 10 8
9. b Karmen ZINRAJH Katja DOBOVŠEK 16 8 8
SKUPAJ III. OBDOBJE   109 52 57
SKUPAJ OŠ KAMNICA   357 174 184

Na Osnovni šoli Kamnica imamo v šolskem letu 2021/2022 vpisanih 357 učencev, ki se izobražujejo v 18 oddelkih  devetletnega programa osnovne šole.

Razredna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Tara ABRAHAM RP – 5.b tara.abraham@os-kamnica.si
Tatjana ABRAMENKO RP – 3.b tatjana.abramenko@os-kamnica.si
Ines BRAČKO RP – 1.a ines.bracko@os-kamnica.si
Siniša BRKIĆ RP – 4.b sinisa.brkic@os-kamnica.si
Stanka DAMJAN OPB stanka.damjan@os-kamnica.si
Nataša HAUPTMAN 2. učiteljica 1.a, OPB – JV natasa.hauptman@os-kamnica.si
Daša HERIČKO RP – 2.b dasa.hericko@os-kamnica.si
Mateja KOLARIČ ŠPO, OPB mateja.kolaric@os-kamnica.si
Nataša KOVAČ OPB natasa.kovac@os-kamnica.si
Majda KREŠEVIČ RP – 3.a majda.kresevic@os-kamnica.si
Ksenija ODREITZ RP – 2.a ksenija.odreitz@os-kamnica.si
Metoda RANKOVEC 2. učiteljica 1.b, OPB – JV metoda.rankovec@os-kamnica.si
Maja STIBRIČ RP – 1.b maja.stibric@os-kamnica.si
Petrina  STOJKOVIČ OPB petrina.stojkovic@os-kamnica.si
Polonca VESENJAK RP – 5.a polonca.vesenjak@os-kamnica.si
Jasna ŽIC pomočnica ravnatelja – RP, GOS jasna.zic@os-kamnica.si
Irena ŽUNKO RP – 4.a irena.zunko@os-kamnica.si

Predmetna stopnja

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Janja AMBROŽIČ GUM – GLP – OPB – OPZ – MPZ janja.ambrozic@os-kamnica.si
Mateja CERJAN BIO – KEM – NAR – POK – RČL mateja.cerjan@os-kamnica.si
Tomaž ČEPLAK ravnatelj – FIZ tomaz.ceplak@os-kamnica.si
Lucija HAMERŠAK SLJ – FVZ – OPB lucija.hamersak@os-kamnica.si
Gregor HARTMAN ŠPO – IŠP – SŠP – NŠP gregor.hartman@os-kamnica.si
Uroš KOGAL DKE – RaP uros.kogal@os-kamnica.si
Danijel KORPAR računalnikar; KEM – NRA – FP RAČ – MME – ROM – UBE danijel.korpar@os-kamnica.si
Breda KVAR TIT – FIZ – OGL – NTE – RVT breda.kvar@os-kamnica.si
Metka  LOVRIN N1A – NI1 – NI2 – N2N – FP NEM metka.lovrin@os-kamnica.si
Nuša MAVER ŠPO – PLE nusa.maver@os-leon.si
Milan PJEVIĆ TJA milan.pjevic@os-kamnica.si
Karmen PODREKAR LUM – LSN 1,2,3 – NUM karmen.podrekar@os-kamnica.si
Nastja PRODANOVIČ TRSTENJAK ZGO – FP NEM – NI3 nastja.prodanovic@os-kamnica.si
Karolina PURGAJ TJA karolina.purgaj@os-kamnica.si
Dragan RAIČEVIČ MAT dragan.raicevic@os-kamnica.si
Katja SORŠAK GODEC SLJ – TJA katja.sorsak.godec@os-kamnica.si
Dunja ŠTIHER GEO – SLJ – ŽČŽ – OPB dunja.stiher@os-kamnica.si
Karmen ZINRAJH MAT – FIZ karmen.zinrajh@os-kamnica.si

Ostali strokovni delavci

IME PRIIMEK POUČUJE ELEKTRONSKI NASLOV
Katja DOBOVŠEK Spec. pedagoginja katja.dobovsek@os-kamnica.si
Barbara ŠKRBIĆ knjižničarka, pedagoginja barbara.skrbic@os-kamnica.si
Darja VEZJAK Svetovalna delavka darja.vezjak@os-kamnica.si
Rebeka HORVAT Pedagoginja rebeka.horvat@os-kamnica.si
Amanda ŠTRUCL Psihologinja amanda.potocnik@gmail.com