Seznam šolskih predpisov, zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Šolski predpisi:
Zakoni in podzakonski akti:
 
Predpisi lokalne skupnosti:
Splošni akti javnega zavoda