Interesne dejavnosti so oblika izobraževanja učencev, pri katerih si učenci bodisi pridobijo znanja na tistem področju, ki jih dodatno zanima, ali pa na področju, kjer so učenci že uspešni in znanja samo poglabljajo.

Šola interesne dejavnosti mora izvajati, od učencev samih pa je odvisno, katero interesno dejavnost bodo izbrali. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Učenec izbere interesno dejavnost iz ponudbe interesnih dejavnosti, ki se na šoli izvajajo.. Za interesne dejavnosti sta v določenem šolskem letu na voljo 2 uri interesnih dejavnosti na oddelek.

V šolskem letu 2017/2018  imamo na šoli 18 oddelkov, kar pomeni, da bomo izvajali skupno 36 ur interesnih dejavnosti. Šola je po zakonu dolžna izvajati naslednje oblike interesnih dejavnosti:  do največ 4 ure mladinskega pevskega zbora, 2 uri otroškega pevskega zbora, tri ure s področja umetnosti ter tehnike in tehnologije in 5  ur letno na vsakih 5 učencev  5. razreda za izvedbo kolesarskega izpita.

PREDVIDEN RAZPORED INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

 

NAZIV IZVAJALEC UR/TEDEN
OPZ Janja Ambrožič 2
MPZ Janja Ambrožič 4
CICI ZBOR Janja Ambrožič 1
ORFFOVA SKUPINA Janja Ambrožič 1
LIKOVNI KROŽEK Karmen Podrekar 2
KOLESARSKI KROŽEK Tara Abraham 1
FOLKLORA Nataša Hauptman, Metoda Rankovec 2
ŠOLSKA SKUPNOST Darja Vezjak 0,5
ŠOLSKA KRONIKA Janja Ambrožič 0,5
ODBOJKA Urška Skarlovnik 2
TEHNIČNI KROŽEK Breda Kvar 1
MEMORIADA Siniša Brkič 2
VESELA ŠOLA IN ZGODOVINSKI KROŽEK Vinka Zalar 1
MALE SIVE CELICE Karolina Purgaj 0,5
MODELIRANJE Siniša Brkić 1
NAŠA MALA KNJIŽNICA Ksenija Odreitz 1
NAŠA MALA KNJIŽNICA Irena Žunko 1
ZABAVNA MATEMATIKA Mateja Kolarič 1
NARAVOSLOVNI KROŽEK Mateja Cerjan 1
NOVINARSKI KROŽEK Zdenka Štruc 1
SPRETNI PRSTKI Stanka Damjan 1
SPRETNI PRSTKI Minja Robič 1
MLADI PLANINCI Majda Kreševič 1
OBLIKOVANJE Tatjana Abramenko 1
PATHS – RASTEM Majda Kreševič, Tatjana Abramenko 2
ZANIMIVOSTI KAMNICE ZA NAJMLAJŠE Stanka Damjan 1
SKUPAJ 33,5