Interesne dejavnosti so oblika izobraževanja učencev, pri katerih si učenci bodisi pridobijo znanja na tistem področju, ki jih dodatno zanima, ali pa na področju, kjer so učenci že uspešni in znanja samo poglabljajo.

Šola interesne dejavnosti mora izvajati, od učencev samih pa je odvisno, katero interesno dejavnost bodo izbrali. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Učenec izbere interesno dejavnost iz ponudbe interesnih dejavnosti, ki se na šoli izvajajo.. Za interesne dejavnosti sta v določenem šolskem letu na voljo 2 uri interesnih dejavnosti na oddelek. 

V šolskem letu 2021/2022  imamo na šoli 18 oddelkov, kar pomeni, da bomo izvajali skupno 36 ur interesnih dejavnosti. Šola je po zakonu dolžna izvajati naslednje oblike interesnih dejavnosti:  do največ 4 ure mladinskega pevskega zbora, 2 uri otroškega pevskega zbora, tri ure s področja umetnosti ter tehnike in tehnologije in 5  ur letno na vsakih 5 učencev  5. razreda za izvedbo kolesarskega izpita.

RAZPORED INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
NAZIV IZVAJALEC UR/TEDEN
MPZ  Janja Ambrožič 4
OPZ Janja Ambrožič 2
ORFFOVA SKUPINA  Janja Ambrožič 1
LIKOVNI KROŽEK Karmen Podrekar 2
KOLESARSKI KROŽEK Tara Abraham 1,5
RAZGIBAVANJE TEHNIKE SPROŠČANJA  Gregor Hartman 1
JOGA ZA NAJMLAJŠE Metoda Rankovec 1
ŠPORTNI IZZIVI ZA 3. VIO – IGRE Z ŽOGO  Gregor Hartman 1
ŠPORTNI IZZIVI ZA 3. VIO –  FITNESS Uroš Kogal 1
RAZVIJAMO VZDRŽLJIVOST Majda Kreševič 0,5
ORIENTACIJA V NAŠEM OKOLJU Uroš Kogal 0,5
GIBALNE VZPODBUDE, KOREKTIVNA VADBA Siniša Brkič 1
USTVARJAMO Z GIBANJEM Mateja Kolarič 1
FOLKLORA  Nataša Hauptman 1
FOLKLORA                                                    Metoda Rankovec 1
ŠOLSKI EKO VRT Daša Heričko 1
MED JE TRADICIONALNA SLOVENSKA JED Dunja Štiher 0,5
POZNAVANJE IN UPOŠTEVANJE PREHRANSKIH NAVAD Jasna žic 0,5
PRIPRAVA POGRINJKA, JEDILNI PRIBOR Jasna Žic 0,5
PREŽIVIMO V NARAVI Dunja Štiher 0,5
PREŽIVIMO V NARAVI Jasna Žic 0,5
GREMO MI PO SVOJE Tara Abraham 0,5
V KAMNICI ŽIVIMO ZDRAVO IN VARNO Stanka Damjan 0,5
PEŠBUS Tara Abraham 0,5
RAZMIŠLJAM, SESTAVLJAM, NE KLIKAM! Siniša Brkič 0,5
MOJE ZDRAVO OKOLJE IN ODNOSI V NJEM Darja Vezjak 0,5
VESELA ŠOLA IN ZGODOVINSKI KROŽEK Nastja Prodanovič 0,5
MALE SIVE CELICE Karolina Purgaj 0,5
NOVINARSKI KROŽEK Lucija Hameršak 0,5
PRAVLJIČNE URICE Ines Bračko 1
ZABAVNA URICA Maja Stibrič 1
ZABAVNA URICA Ksenija Odreitz 1
PRAVLJIČNE URICE Daša Heričko 1
GIBALNICE Majda Kreševič 1
GIBALNICE Tatjana Abramenko 1
RAČUNALNIŠTVO 4R Danijel Korpar 1
NEMŠČINA 5 Metka Lovrin 2

 

skupaj

 

36