Interesne dejavnosti so oblika izobraževanja učencev, pri katerih si učenci bodisi pridobijo znanja na tistem področju, ki jih dodatno zanima, ali pa na področju, kjer so učenci že uspešni in znanja samo poglabljajo.

Šola interesne dejavnosti mora izvajati, od učencev samih pa je odvisno, katero interesno dejavnost bodo izbrali. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Učenec izbere interesno dejavnost iz ponudbe interesnih dejavnosti, ki se na šoli izvajajo.. Za interesne dejavnosti sta v določenem šolskem letu na voljo 2 uri interesnih dejavnosti na oddelek.

V šolskem letu 2019/2020  imamo na šoli 17 oddelkov, kar pomeni, da bomo izvajali skupno 34 ur interesnih dejavnosti. Šola je po zakonu dolžna izvajati naslednje oblike interesnih dejavnosti:  do največ 4 ure mladinskega pevskega zbora, 2 uri otroškega pevskega zbora, tri ure s področja umetnosti ter tehnike in tehnologije in 5  ur letno na vsakih 5 učencev  5. razreda za izvedbo kolesarskega izpita.

RAZPORED INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

NAZIV IZVAJALEC UR/TEDEN
OPZ Janja Ambrožič 4
MPZ Janja Ambrožič 2
ORFFOVA SKUPINA Janja Ambrožič 1
LIKOVNI KROŽEK Karmen Podrekar 2
KOLESARSKI KROŽEK Tara Abraham 1
FOLKLORA Nataša Hauptman 1
FOLKLORA Metoda Rankovec 1
JOGA ZA NAJMLAJŠE Metoda Rankovec 1
MOJE ZDRAVO OKOLJE IN ODNOSI V NJEM Darja Vezjak 0,5
V VODI IN NA SUHEM Ajda Brumen 1
ODBOJKA Urška Skarlovnik 1
GIBANJE ZA DOBRO POČUTJE Ajda Brumen 1
MEMORIADA IN RUBIK Siniša Brkič 1
VESELA ŠOLA IN ZGODOVINSKI KROŽEK Nastja Prodanovič 0,5
MALE SIVE CELICE Karolina Purgaj 0,5
ZABAVNA URICA Ksenija Odreitz 1
RASTEMO SKUPAJ Maja Stibrič 1
NAŠA MALA KNJIŽNICA Irena Žunko 1
ZABAVNA MATEMATIKA Mateja Kolarič 1
GIBALNE VZPODBUDE, KOREKTIVNA VADBA Siniša Brkič 1
TELESNO IN DUŠEVNO ZDRAVJE Mateja Cerjan 1
RAZLIČNI NAČINI PREHRANJEVANJA Mateja Cerjan 1
KULTURNI DNEVNIK Stanka Damjan 1
KULTURNI DNEVNIK Minja Robič 1
ŠOLSKI EKO VRT Minja Robič 1
MLADI PLANINCI Majda Kreševič 1
RASTEMO SKUPAJ Tatjana Abramenko 1
RASTEMO SKUPAJ Majda Kreševič 1
NAŠE ZDRAVO IN VARNO OKOLJE Stanka Damjan 0,5
NEMŠČINA 4 Nastja Prodanovič 1
NEMŠČINA 4 Gabrijela Čeh 1
skupaj 34