Interesne dejavnosti so oblika izobraževanja učencev, pri katerih si učenci bodisi pridobijo znanja na tistem področju, ki jih dodatno zanima, ali pa na področju, kjer so učenci že uspešni in znanja samo poglabljajo.

Šola interesne dejavnosti mora izvajati, od učencev samih pa je odvisno, katero interesno dejavnost bodo izbrali. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Učenec izbere interesno dejavnost iz ponudbe interesnih dejavnosti, ki se na šoli izvajajo.. Za interesne dejavnosti sta v določenem šolskem letu na voljo 2 uri interesnih dejavnosti na oddelek.

V šolskem letu 2020/2021  imamo na šoli 17 oddelkov, kar pomeni, da bomo izvajali skupno 34 ur interesnih dejavnosti. Šola je po zakonu dolžna izvajati naslednje oblike interesnih dejavnosti:  do največ 4 ure mladinskega pevskega zbora, 2 uri otroškega pevskega zbora, tri ure s področja umetnosti ter tehnike in tehnologije in 5  ur letno na vsakih 5 učencev  5. razreda za izvedbo kolesarskega izpita.

RAZPORED INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
NAZIV IZVAJALEC UR/TEDEN
MPZ Janja Ambrožič 4
OPZ Janja Ambrožič 2
ORFFOVA SKUPINA  Janja Ambrožič 1
LIKOVNI KROŽEK Karmen Podrekar 2
KOLESARSKI KROŽEK Tara Abraham 1,5
FOLKLORA                                                    Nataša Hauptman 1
FOLKLORA                                                    Metoda Rankovec 1
JOGA ZA NAJMLAJŠE Metoda Rankovec 1
RAZVIJAMO VZDRŽLJIVOST Majda Kreševič 0,5
V KAMNICI ŽIVIMO ZDRAVO IN VARNO Stanka Damjan 0,5
V ŠOLO RAJE HODIM PEŠ Tara Abraham 0,5
MOJE ZDRAVO OKOLJE IN ODNOSI V NJEM Darja Vezjak 0,5
VESELA ŠOLA IN ZGODOVINSKI KROŽEK Nastja Prodanovič 0,5
MALE SIVE CELICE Karolina Purgaj 0,5
NOVINARSKI KROŽEK Lucija Hameršak 0,5
ODBOJKA Urška Skarlovnik 1
GIBANJE ZA DOBRO POČUTJE Uroš Kogal 1
GIBALNE VZPODBUDE, KOREKTIVNA VADBA Siniša Brkič 1
TELESNO IN DUŠEVNO ZDRAVJE Mateja Cerjan 1
RAZLIČNI NAČINI PREHRANJEVANJA Mateja Cerjan 1
ŠOLSKI EKO VRT Minja Robič 1
MLADI ČEBELARJI Dunja Štiher 0,5
USTVARJAMO Z GIBANJEM Mateja Kolarič 1
RAZMIŠLJAM, SESTAVLJAM, NE KLIKAM! Siniša Brkič 0,5
PRAVLJIČNE URICE Ines Bračko 1
GIBALNE IN DRUŠABNE IGRE Tara Abraham 1
GIBALNICE Majda Kreševič 1
GIBALNICE Tatjana Abramenko 1
ZABAVNA URICA Ksenija Odreitz 1
ZABAVNA URICA Maja Stibrič 1
RAČUNALNIŠTVO 4R Danijel Korpar 1
NEMŠČINA 5 Barbara Matičič Pipuš 2
skupaj   34