Interesne dejavnosti so oblika izobraževanja učencev, pri katerih si učenci bodisi pridobijo znanja na tistem področju, ki jih dodatno zanima, ali pa na področju, kjer so učenci že uspešni in znanja samo poglabljajo.

Šola interesne dejavnosti mora izvajati, od učencev samih pa je odvisno, katero interesno dejavnost bodo izbrali. Izbira interesnih dejavnosti je prostovoljna. Učenec izbere interesno dejavnost iz ponudbe interesnih dejavnosti, ki se na šoli izvajajo.. Za interesne dejavnosti sta v določenem šolskem letu na voljo 2 uri interesnih dejavnosti na oddelek. 

V šolskem letu 2021/2022  imamo na šoli 18 oddelkov, kar pomeni, da bomo izvajali skupno 36 ur interesnih dejavnosti. Šola je po zakonu dolžna izvajati naslednje oblike interesnih dejavnosti:  do največ 4 ure mladinskega pevskega zbora, 2 uri otroškega pevskega zbora, tri ure s področja umetnosti ter tehnike in tehnologije in 5  ur letno na vsakih 5 učencev  5. razreda za izvedbo kolesarskega izpita.

RAZPORED INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
NAZIV IZVAJALEC UR/TEDEN
MPZ  Janja Ambrožič 4
OPZ Janja Ambrožič 2
ORFFOVA SKUPINA  Janja Ambrožič 1
LIKOVNI KROŽEK Karmen Podrekar 2
KOLESARSKI KROŽEK Siniša Brkić 1
ZNAM NA KOLESU TUDI SPRETNO Siniša Brkić 0,5
RAZGIBAVANJE TEHNIKE SPROŠČANJA  Uroš Kogal Metoda Rankovec 1
JOGA ZA NAJMLAJŠE Metoda Rankovec 1
SPOZNAVANJE IN DOJEMANJE SAMEGA SEBE Uroš Kogal 0,5
ORIENTACIJA V NAŠEM OKOLJU Uroš Kogal 0,5
PREŽIVIMO V NARAVI Dunja Štiher Jasna Žic 1
GREMO MI PO SVOJE Mateja Kolarič 0,5
GIBALNE VZPODBUDE, KOREKTIVNA VADBA Siniša Brkič 1
RADIO RAP Dunja Štiher 0,5
FOLKLORA  Nataša Hauptman Metoda Rankovec 2
PRIPRAVA ZDRAVE HRANE IZ ŠOLSKEGA EKO VRTA Minja Robič 1
POZNAVANJE IN UPOŠTEVANJE PREHRANSKIH NAVAD Jasna žic 0,5
PRIPRAVA POGRINJKA, JEDILNI PRIBOR Jasna Žic 0,5
PEŠBUS Daša Heričko 0,5
RAZMIŠLJAM, SESTAVLJAM, NE KLIKAM! Siniša Brkič 0,5
IGRAČO SI PRIPRAVIM SAM Daša Heričko Neuvirt 0,5
ŠPORTNI IZZIVI ZA 3. VIO – IGRE Z ŽOGO  Gregor Hartman 1
ŠPORTNI IZZIVI ZA 3. VIO –  FITNESS Uroš Kogal 1
POPOLDNE SKUPAJ –INTERDICSIPLINARNA PRIREDITEV IN PLES 3. VIO Učitelji RaP 1
MED JE TRADICIONALNA SLOVENSKA JED Dunja Štiher 0,5
V KAMNICI ŽIVIMO ZDRAVO IN VARNO Stanka Damjan 0,5
RAZVIJAMO VZDRŽLJIVOST Majda Kreševič 0,5
MOJE ZDRAVO OKOLJE IN ODNOSI V NJEM Rebeka Horvat 0,5
VESELA ŠOLA IN ZGODOVINSKI KROŽEK Nastja Prodanovič 0,5
MALE SIVE CELICE Karolina Purgaj 0,5
NOVINARSKI KROŽEK Lucija Hameršak 0,5
PRAVLJIČNE URICE Ines Bračko 1
ZABAVNA URICA Maja Stibrič 1
ZABAVNA URICA Ksenija Odreitz 1
PRAVLJIČNE URICE Daša Heričko 1
RASTEM Majda Kreševič 1
RASTEM Tatjana Abramenko 1
RAČUNALNIŠTVO 5R Danijel Korpar 1
    35,5