TELEFONSKA ŠTEVILKA PROSTOR
02 624 0 850 TAJNIŠTVO, NEVENKA MERHAR
02 624 0 851 RAVNATELJ, TOMAŽ ČEPLAK
02 624 0 852 RAČUNOVODSTVO, ROMANA DUH
02 624 0 853 KNJIŽNICA, ZDENKA ŠTRUC
02 624 0 854 POMOČNICA RAVNATELJA, JASNA ŽIC
02 624 0 854 ORGANIZATORKA ŠOLSKE PREHRANE, HANI-JANJA PLAUSTEINER
02 624 0 855 ZBORNICA, SEJNA SOBA
02 624 0 856 SEJNA SOBA 203
02 624 0 857 SPECIALNA PEDAGOGINJA KATJA DOBOVŠEK
02 624 0 858 KUHINJA
02 624 0 859 SPECIALNA PEDAGOGINJA VERONIKA KLINAR GOMBOC
02 624 0 861 SVETOVALNO DELO, DARJA VEZJAK
02 624 0 862 ROID, DANIJEL KORPAR