TELEFONSKA ŠTEVILKA PROSTOR
02 624 0 850 TAJNIŠTVO, NEVENKA MERHAR
02 624 0 851 RAVNATELJ, TOMAŽ ČEPLAK
02 624 0 852 RAČUNOVODSTVO, ROMANA DUH
02 624 0 853 KNJIŽNICA, ZDENKA ŠTRUC
02 624 0 854 POMOČNICA RAVNATELJA, JASNA ŽIC
02 624 0 855 ZBORNICA
02 624 0 857 SPEC. PED. KATJA DOBOVŠEK
02 624 0 858 KUHINJA
02 624 0 859 SPEC. PED. VERONIKA GOMBOC
02 624 0 861 SVETOVALNO DELO, DARJA VEZJAK
02 624 0 862 RAČUNALNIKAR, DANIJEL KORPAR