ŠOLSKO LETO 2022/2023

Publikacija

Letni delovni načrt 

Delo z nadarjenimi – brošura

Izvedbeni_načrt_izobrazevanje_na_daljavo_OŠKamnica 

Protokol ukrepanja za zajezitev  COVID 19.1.2022 OŠ KAMNICA

 

PRAVILNIKI

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 2022  Priloga A – seznam kršitev 2022

Hišni red

Akcijski načrt

Vzgojni načrt

Pravila_prilagajanja_šolskih_obveznosti_2020

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE KAMNICA 2022

Kriterij subvencioniranje šole v naravi OŠ Kamnica

Poslovnik o delu pritožbene komisije

Pravilnik o prodaji blaga in storitev OŠ Kamnica

Akt_notranja_prijava_OŠ Kamnica

OŠ Kamnica_spletna_Info_notranja prijava

Notranja prijava OŠ Kamnica