Publikacija 2018/2019

Letni delovni načrt

Delo z nadarjenimi 2017/2018 – brošura

Pravilniki

Pravila šolskega reda

Hišni red

Akcijski načrt

Vzgojni načrt

Pravila varstva vozačev

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane in sofinanciranju šole v naravi