ŠOLSKO LETO 2021/2022

Publikacija 2021/2022

LDN 2021-22

Izvedbeni_načrt_izobrazevanje_na_daljavo_OŠKamnica 

ŠOLSKO LETO 2020/2021

Letni delovni načrt 2020/2021

Delo z nadarjenimi brošura 2020/2021

PRAVILNIKI

Pravila šolskega reda

Hišni red

Akcijski načrt

Vzgojni načrt

Pravila_prilagajanja_šolskih_obveznosti_2020

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane in sofinanciranju šole v naravi

Poslovnik o delu pritožbene komisije

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE KAMNICA