Publikacija 2020-2021 

Letni delovni načrt 2020/2021

Izvedbeni_načrt_izobrazevanje_na_daljavo_OŠKamnica 

Delo z nadarjenimi brošura 2020/2021

       Pravilniki

Pravila šolskega reda

Hišni red

Akcijski načrt

Vzgojni načrt

Pravila_prilagajanja_šolskih_obveznosti_2020

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane in sofinanciranju šole v naravi

Poslovnik o delu pritožbene komisije

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE KAMNICA