ŠOLSKO LETO 2021/2022

Publikacija 

Letni delovni načrt 

Delo z nadarjenimi 

Izvedbeni_načrt_izobrazevanje_na_daljavo_OŠKamnica 

Protokol ukrepanja za zajezitev  COVID 19.1.2022 OŠ KAMNICA

 

PRAVILNIKI

Pravila šolskega reda

Hišni red

Akcijski načrt

Vzgojni načrt

Pravila_prilagajanja_šolskih_obveznosti_2020

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE KAMNICA 2022

Kriterij subvencioniranje šole v naravi OŠ Kamnica

Poslovnik o delu pritožbene komisije