Učitelji prve triade smo se v tem šolskem letu vključili v projekt Erasmus +. Sodeluje pet držav: Poljska, Španija, Turčija, Romunija in Slovenija, glavni koordinator je španski vrtec iz Colmenar Viejo.

Z otroki smo o državah, s katerimi sodelujemo v projektu, poiskali nekaj zanimivosti in znamenitosti. Na skupni oglasni tabli na plakatih oblikovali osnovne predstavitve, skozi projekt pa smo jih in jih bomo še sproti dopolnjevali.

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

Koordinator projekta: Stanka Damjan

Trajanje projekta: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

Sodelujoče države: Poljska, Španija, Turčija, Romunija, Slovenija

Za ogled posameznih držav, kliknite tukaj

Uvodno srečanje je potekalo na Poljskem, v mestu Varšava, novembra 2018. Srečali smo se z otroki dveh vrtcev in učitelji iz vsake sodelujoče države. O tem, kaj vse smo v projektu naredili, ustvarili in se naučili, se bomo pogovarjali:

  • v Sloveniji , v naši šoli od 5. do  9. junija 2019
  • v Turčiji, od 27. do 31. oktobra 2019
  • v Varšavi, februarja 2020, ko bo nekaj naših učiteljic odšlo na pedagoško opazovalno prakso. Opazovali  bomo otroke v vrtcu pri delu s števili.
  • v Španiji, za konec projekta od 25. do 27. junija 2020.

ERASMUS+ 1,2,3 PLAY MATH WITH ME

Prva mobilnost  učiteljic in učiteljev, POLJSKA

V novembru smo se v okviru projekta odpravili na Poljsko, v mesto Varšava. Rdeča nit našega srečanje je bila narediti logotip in pripraviti dejavnosti, ki jih bomo delali  skozi projekt.

Prvi dan smo bili radovedni in polni novih pričakovanj. Najprej smo se med seboj predstavili, si pogledali prvi vrtec. Otroci so se nam predstavili s plesom, potem pa smo obiskali različne starostne skupine in v vsaki skupini so nam nekaj v zvezi s projektov tudi pripravili. Ogledali smo si tudi potek učne ure matematike 5 let starih otrok, bili smo pri pouku angleščine ter naredili šest pirošk, saj so se v tem tednu pogovarjali o številu 6.

Mmm, kako so bili slastni …

Vzgojitelji z otroki so nam predstavili učenje matematike in spoznavanje števil preko igre z različnimi materiali, pesmicami, pravljicami. S tem jim pomagajo k lažjemu razvijanju številskih predstav in krepijo matematične kompetence.

V vsaki igralnici so bile predstavljene na plakatih vse sodelujoče države v projektu, kar nas je prijetno presenetilo. S tem pri otrocih krepijo domovinsko zavest. Tudi mi se bomo zgledovali po njih. V igralnicah so imeli veliko raznovrstnega didaktičnega materiala, zunaj pa veliko zelenih površin ter lesenih igral.

Na prvem srečanju smo predstavili vsak svojo državo, šolo in skupino otrok, ki bo aktivno sodelovala pri izvajanju dejavnosti za projekt.

Predstavitev prvošolčkov Poljska

V sklopu srečanja smo se še dogovorili, kakšen bo logotip projekta. Na koncu smo se odločili za kocko, ki jo pri matematičnih igrah velikokrat uporabljamo. Pripravili smo tudi predstavitveno zloženko projekta.

Dogovorili smo se tudi, da bomo izvedli nekaj srečanj z otroki s pomočjo videokonferenc.

Prvo takšno srečanje smo izvedli pred novim letom. Otroci vsake države so v svojem jeziku zapeli novoletno pesmico in drug drugemu zaželeli uspešno prihajajoče leto.

Druga videokonferenca je bila na temo števil. Pripravili smo pesem o številih z žabami in muhami.

 

Pridobili smo didaktični material in ga vključili v sam proces dela – učenje in utrjevanje števil do 10.

 

Tako pa z Vilijem ob igri spoznavamo nova števila.

 

Druga mobilnost učiteljev in učiteljic, Slovenija

Drugo srečanje je bilo v Sloveniji, v  vasi Kamnici, junija 2019. V tem projektu sodelujemo tudi z vrtcem Kamnica, kjer so naše goste iz Poljske, Romunije in Turčije prijazno sprejeli ter jim pripravili kulturni program.

     

 

Pred vrtcem  so goste pričakali otroci, ki obiskujejo folklorno skupino Kamenčki pod vodstvom učiteljic Nataše in Metode ter jih z glasbo in plesom popeljali skozi naše ljudsko izročilo.

 

Tako pa se napiše dobrodošli v jeziku naših partnerjev.

 

Pripravili smo kulturno prireditev Pod zvezdami, na katero smo povabili tudi veleposlanike sodelujočih držav.

        

 

Predstavili smo jim ure matematike in angleščine, spoznavanje števil “po naše” in “po Wilijevo”. Igrali smo se s števili, s kocko, spoznavali nove besede in se imenitno imeli.

         

        

        

 

Predstavili smo delo, ki smo ga opravili v prvem letu, sodelujoče vrtce in šolo. Ob tem smo dobili veliko novih idej za delo v naslednjem letu.

       

    

   

 

Bili smo na sprejemu sprejemu v domačem kraju in mestni hiši, kjer smo prestavili naš projekt. Dogovorili smo se kaj bomo delali naslednje leto in si zaželeli NASVIDENJE, “Türky güle güle”  oktobra v Turčiji…

 

V mesecu oktobru smo z učenci 1.razredov predstavili predšolskim otrokom iz vrtca Kamnica Wilijev svet matematike. Igrali smo se igre števil in po skupinah skupaj postavljali mesto.

Otroci in učenci so bili zelo navdušeni in so uživali v dejavnosti.