Spoštovani starši,

Na Osnovni šoli Kamnica že vrsto let deluje šolski sklad, ki skrbi za finančno pomoč socialno šibkim in se po najboljših močeh trudi nadgraditi zakonsko predpisane vzgojno-izobraževalne programe ter omogočiti vsem otrokom kakovostnejšo šolo.

Vsa sredstva za delovanja šolskega sklada smo v preteklih letih v pretežnem delu zbrali sami z različnimi prireditvami, v manjšem obsegu pa z donacijami. Sedaj moramo v kratkem času zbrati denarna sredstva za nakup novih zunanjih otroških igral, saj so obstoječa igrala dotrajana in poškodovana, zaradi česar so za otroke postala nevarna.

Ker je nakup igral velik finančni zalogaj (ocenjujemo ga na 8.000,00 do 10.000,00 EUR), bi z dosedanjim načinom zbiranja sredstev na prireditvah potrebovali nekaj let, da bi zbrali dovolj denarja, otroci pa bi bili v tem času brez igral. Zato smo se odločili, da se obrnemo na vas v upanju, da nam boste pomagali pri zbiranju denarnih sredstev za nova šolska igrala z željo, da se otrokom na naši šoli omogoči kakovosten šolski sistem z veliko gibanja in igre na prostem. V tej naši zbiralni akciji bi radi povezali tako podjetja kot posameznike in dokazali, da če stopimo vsi skupaj, lahko naredimo veliko. V šoli bomo organizirali različne prireditve, vas pa prosili za manjše prispevke. Veseli bomo vsakega vašega prispevka, tudi najmanjšega, ker smo prepričani, da z majhnimi dejanji lahko spreminjamo stvari na bolje, tudi tako da zberemo dovolj sredstev za nakup igral in našim otrokom, tako majhnim kot velikim omogočimo igro na prostem. Igrala bodo namenjena tudi starejšim otrokom.

Fotografiraj in prispevaj za NOVA IGRALA

Zagotavljamo vam, da se bodo vsa pridobljena sredstva porabila namensko, o porabi namreč odločajo člani upravnega odbora šolskega sklada in vodstvo šole.

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi zbrali dovolj sredstev in našim otrokom omogočili prijetno ter varno igro na novih igralih.

Tokrat se na vas obračamo s prošnjo po prostovoljnem denarnem prispevku, da v najkrajšem možnem času zberemo denar za nova igrala.

Šolski sklad- za nova igrala – UPN

Veseli bomo vsakega vašega prispevka, s  katerim boste otrokom omogočili prijetno ter varno igro na novih igralih.

S prijaznimi pozdravi

Mirijam Pinter Kavran, Predsednica šolskega sklada OŠ Kamnica

Tomaž Čeplak  ravnatelj OŠ Kamnica