Pozdravljeni, pod vsakim oddelkom se nahajajo zadolžitve za posamezni predmet.

6.A RAZRED

6.B RAZRED

7.A RAZRED

7.B RAZRED

8.A RAZRED

IZBIRNI PREDMETI 7. in 8. in 9. RAZRED od 1. do 5. 6. 2020

IZBIRNI PREDMETI IN FAKULTATIVNI POUK 6. RAZRED

INTERESNE DEJAVNOSTI 1. DO 9. RAZRED

DELAVNICE ZA NADARJENE

DSP s kavča

SVETOVALNI KOTIČEK

NAMIG ZA BRANJE