Pozdravljeni, pod vsakim oddelkom se nahajajo zadolžitve za posamezni predmet.

1.A RAZRED

1.B RAZRED

2.A RAZRED

2.B RAZRED

3.A RAZRED

3.B RAZRED

4.A RAZRED

4.B RAZRED

5.A RAZRED

5.B RAZRED

6.A RAZRED

6.B RAZRED

7.A RAZRED

7.B RAZRED

8.A RAZRED

9.A RAZRED

9.B RAZRED

IZBIRNI PREDMETI IN FAKULTATIVNI POUK 4. DO 6. RAZRED

IZBIRNI PREDMETI 7. DO 9. RAZRED

INTERESNE DEJAVNOSTI 1. DO 9. RAZRED

SVETOVALNI KOTIČEK

NAMIG ZA BRANJE