Pozdravljeni, pod vsakim oddelkom se nahajajo zadolžitve za posamezni predmet.

IZBIRNI PREDMETI 7. in 8. RAZRED
IZBIRNI PREDMETI IN FAKULTATIVNI POUK 4. DO 6. RAZRED
INTERESNE DEJAVNOSTI 1. DO 8. RAZRED

DELAVNICE ZA NADARJENE