Pozdravljeni, pod vsakim oddelkom se nahajajo zadolžitve za posamezni predmet.

IZBIRNI PREDMETI 7. in 8. in 9. RAZRED

IZBIRNI PREDMETI IN FAKULTATIVNI POUK 4. DO 6. RAZRED

INTERESNE DEJAVNOSTI 1. DO 9. RAZRED

DELAVNICE ZA NADARJENE