Zadolžitve oziroma naloge za učence bodo za vsak naslednji dan objavljene ob 18.00.

Objavljeni bodo tudi prispevki za izbirne predmete, fakultativni pouk, pevski zbor, za razširjen program …

Številka pred predmetom pomeni datum (brez pike), nato sledi predmet (kratica) in na koncu še razred.

Primer: 163_MAT_5A pomeni 16. marec, matematika, 5A razred.

Naloge za vsak dan bodo objavljene do preklica.

Učitelji bodo za vprašanja o izobraževanju dosegljivi na svoje e-naslove (ime.priimek@os-kamnica.si).

Priporočamo vam, da skupaj z učenci določite čas v dnevu, ki je namenjen  šolskemu delu.

V primeru, da učenci v četrtek ali petek domov niso odnesli vseh zvezkov, učbenikov in ostalega gradiva, ki ga bodo potrebovali, lahko pridete to iskat v šolo v ponedeljek in torek med 10.30 in 11.30.

V primeru težav se obrnite na ravnatelja šole preko mobilne telefonske številke šole (od ponedeljka, 16. 3. 2020, naprej).