Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci.

V sredo, 3. junija 2020, se odpirajo še zadnja vrata, torej vrata za učence od 6. do 8. razreda, kar pomeni, da bodo od srede naprej v šoli vsi učenci šole.

Tudi ti učenci  morajo pred vstopom v šolo prvi dan, torej 3. 6. 2020, prinesti podpisano izjavo staršev.

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo.

Zjutraj bomo pred vstopom v šolo od vsakega učenca pobrali podpisano izjavo. Prazni izvodi bodo na voljo tudi pred samim vstopom v šolo pri informatorju šole.

Pouk za vse učence bo potekal po urnikih, ki so bili v veljavi do 13. 3. 2020, potekal pa bo v matičnih učilnicah razredov, ki bodo:

  • 6.a – učilnica slovenščine v 1. nadstropju,
  • 6.b – učilnica zgodovine v 1. nadstropju,
  • 7.a – učilnica matematike 209,
  • 7.b – učilnica matematike 210,
  • 8.a – nova glasbena učilnica,
  • 9.a – nova učilnica angleščine R01 (učilnica učitelja Milana Pjevića),
  • 9.b – stara učilnica glasbene umetnosti (kot do sedaj).

Učenci se med poukom ne selijo, med odmori ostajajo v matičnih učilnicah, dovoljen je odhod na WC z dovoljenjem učitelja, na hodnikih bo organizirano dežurstvo.

Spremembe so v sami organizaciji prihoda in odhoda otrok iz šole. Šola še zmeraj ostaja zaprta za vse obiskovalce.

Učenci od 6. do 9. razreda vstopajo pri vhodu v garderobo višje stopnje. Če učenci nimajo jutranjih zadolžitev (dopolnilni pouk, dodatni pouk…), potem v šolo vstopajo skupaj z učitelji, ki jih poučujejo 1. uro (ob 8.15), po pouku oziroma po kosilu  je potrebno šolske prostore zapustiti takoj.

Pri tem vsi skupaj upoštevajte primerno in priporočeno razdaljo.

Od 8.25 naprej bodo vsa vrata šole zaklenjena, pri glavnem vhodu bodo delavci šole.

Učenci vozači, ki se pripeljejo v šolo z avtobusom iz smeri Slemena, bodo v šoli počakali na pouk v učilnici nasproti jedilnice.

Od 3. 6. 2020 naprej veljajo vse prijave na malico in kosilo, kot pred 13. marcem 2020.

To velja tudi za vse učence 9. razredov! Vse morebitne spremembe in odjave je potrebno javiti v tajništvo šole.

Zaradi priporočil o nezdruževanju, odpadejo vse vaje mladinskega pevskega zbora.

Vsem skupaj želimo prijeten zaključek šolskega leta.