Spoštovani starši.

V torek, 26. 1. 2021, se v šolske klopi vračajo učenci od 1. do 3. razreda. Najpomembnejše sporočilo je prav gotovo, da naj se v šolo vrnejo samo zdravi otroci.

Delo na šoli bomo organizirali v skladu s smernicami in priporočili, ki smo jih prejeli od MIZŠ, NIJZ in ZRŠŠ.

Učenci ostajajo v skupinah po oddelkih. Matične učilnice, kjer bo vaš otrok, so naslednje:

RAZRED

SKUPINA

UČILNICA

UČITELJ

1A

ODDELEK 1A

MATIČNA UČILNICA PRITLIČJE

Ines Bračko

1B

ODDELEK 1B

MATIČNA UČILNICA PRITLIČJE

Tara Abraham

2A

ODDELEK 2A

GLASBENICA MANSARDA

Majda Kreševič

2B

ODDELEK 2B

UČILNICA SLO – GEO MANSARDA

Tatjana Abramenko

3A

ODDELEK 3A

MATIČNA UČILNICA 1. NADSTROPJE

Ksenija Odreitz

3B

ODDELEK 3B

MATIČNA UČILNICA 1. NADSTROPJE

Maja Stibrič

PROSTORSKA NAVODILA:

Do 7. ure vsi učenci (torej od 1. do 3. razreda), ki so v jutranjem varstvu, vstopajo v šolo pri glavnem vhodu.

Od 7. ure naprej učenci 2. in 3. razreda, ki so v jutranjem varstvu, vstopajo v šolo pri vratih v malo garderobo – zadaj,   učenci 1. razreda pa pri glavnem vhodu.

Učenci, ki niso prijavljeni k jutranjemu varstvu, počakajo pred šolo v skladu z navodili in priporočili NIJZ. Pri tem vsi skupaj upoštevajte primerno in priporočeno razdaljo 1,5 do 2 metra. Zadrževanje v šolskih prostorih pred poukom ni dovoljeno.

Vse učence bomo sprejeli delavci šole, vstop v šolo staršem oziroma  spremljevalcem (v skladu z Odlokom vlade RS) ni dovoljen.

Od 8.25 naprej bodo vsa vrata šole zaklenjena, pri glavnem vhodu bodo delavci šole, ki bodo sprejeli otroke in jih odpeljali v učilnice.

Zajtrk in malica bo za učence organizirana v matičnih učilnicah, kosilo bo organizirano tako, da ne bo prišlo do mešanja oddelkov.

Prav tako vas prosimo, da učenca po pouku prevzamete v  skladu z dogovorom in prijavo v oddelke podaljšanega bivanja.

Če je vaš otrok v OPB, ga prevzamete tam, kjer ste ga oddali. Če je skupina, v kateri je vaš otrok, na igrišču zunaj, otroka prevzamete tam.   

Starše, ki boste otroka pripeljali v šolo z osebnim avtomobilom, prosimo, da zjutraj parkirate na rokometnem igrišču, po koncu pouka PA NE PARKIRATE TAM, saj bo igrišče namenjen izvajanju OPB!

ŠE NEKAJ INFORMACIJ:

  • Urnik je objavljen na spletni strani in je prilagojen urniku cele šole.
  • Govorilne ure se izvajajo izključno na daljavo. 
  • Na kosilo v jedilnici hodijo otroci iz istega oddelka istočasno.
  • Učenci  nosijo zaščitne maske,  ko zapustijo matično učilnico oziroma med vsakim gibanjem po šoli.
  • V učilnici zaščitnih mask učenci  ne nosijo.
  • Če je prišlo do spremembe glede jutranjega varstva, zajtrka, kosila oz. popoldanske malice, nam to sporočite po ustaljeni poti (spletna stran, šolski telefon, elektronska pošta).

Vsi skupaj si želimo, da bomo preživeli prijetne trenutke ob vnovičnem snidenju.