Spoštovani starši.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, se v šolske klopi vračajo učenci od 1. do 3. razreda.

Delo na šoli smo organizirali v skladu s smernicami in priporočili, ki smo jih prejeli od MIZŠ, NIJZ in ZRŠŠ.

Brez izpolnjene in podpisane Izjave starša otrok ne more v šolo. Pred samim odhodom otroka v šolo torej preverite, če ima pri sebi Izjavo. (Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo)

Učence smo razdelili v skupine glede na prijave otrok. Matične učilnice, kjer bo vaš otrok, vam bodo sporočile razredničarke.

Prosimo vas, da otroci v šolo prihajajo takrat, kot ste nam sporočili ob spletni prijavi. Učenec bo vstopil v šolo v skladu z navodili, tako, kot je zapisano v nadaljevanju tega prispevka. Zadrževanje v šolskih prostorih pred poukom ni dovoljeno, učenci počakajo na zbirnih točkah.

PROSTORSKA NAVODILA:

Do 7. ure vsi učenci (torej od 1. do 3. razreda), ki so v jutranjem varstvu, vstopajo v šolo pri glavnem vhodu.

Od 7. ure naprej učenci 2. in 3. razreda, ki so v jutranjem varstvu, vstopajo v šolo pri vratih v malo garderobo – zadaj,   učenci 1. razreda pa pri glavnem vhodu. Učenci, ki niso prijavljeni k jutranjemu varstvu, do 8.15 počakajo pred šolo na zbirnih točkah, ki so:

  • za 1. razred pred šolo,
  • za 2. in 3. razred pa za šolo in so primerno označeni.

Pri čakanju na vstop torej vedno upoštevajte zbirne točke. Pri tem vsi skupaj upoštevajte primerno in priporočeno razdaljo 1,5 do 2 metra.

Vse učence bomo na zbirnih točkah sprejeli delavci šole, vstop v šolo staršem oziroma  spremljevalcem (v skladu z Odlokom vlade RS) ne bo dovoljen.

Od 8.25 naprej bodo vsa vrata šole zaklenjena, pri glavnem vhodu bodo delavci šole, ki bodo sprejeli otroke in jih odpeljali v učilnice.

Prav tako vas prosimo, da učenca po pouku prevzamete v skladu s prijavo, torej takrat, kot ste ob prijavi zapisali.

Po pouku (urnik vam bodo sporočile razredničarke) otroke, ki niso v OPB, takoj prevzamete na zbirnih točkah.

Če je vaš otrok v OPB, ga prevzamete na zbirnih točkah v skladu s prijavo. Če je skupina, v kateri je vaš otrok, na igrišču zunaj, otroka prevzamete tam.  Vstop v šolo staršem oziroma  spremljevalcem ne bo dovoljen. 

Razredničarke predlagajo, da učenci prinesejo v šolo podlogo (deko, večjo brisačo…,), na kateri bo lahko sedel zunaj, ko se bo pouk  izvajal zunaj v skladu s priporočili ZRŠŠ.

Starše, ki boste otroka pripeljali v šolo z osebnim avtomobilom, prosimo, da parkirajo na rokometnem igrišču.

ŠE NEKAJ INFORMACIJ:

  • Vse dejavnosti se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru, prehajanja iz prostora v prostor ne bo.
  • Na hodnikih bo prisotna dežurna oseba, ki bo skrbela za upoštevanje priporočil.
  • Znotraj šole bodo otroci morali upoštevati razdaljo 1,5 do 2 metra in označene koridorje, po katerih se bo hodilo.
  • Na kosilo v jedilnici hodijo otroci iz iste skupine istočasno.
  • Učenci si med seboj ne bodo smeli posojati stvari, kot so to počeli do zdaj.
  • Učenci pripomočkov in zvezkov ne nosijo domov.

Vsi skupaj si želimo, da bomo preživeli prijetne trenutke ob vnovičnem snidenju.