Želimo vas še enkrat seznaniti, da je na šoli po pouku organizirano tudi varstvo vozačev. Vanj so lahko vključeni vsi učenci vozači od 6. do 9. razreda, ki čakajo na prevoz javnega mestnega prometa.

V varstvu vozačev so učenci pod nadzorom. Varstvo vozačev  izvaja strokovni sodelavec, zaposlen preko javnih del, varstvo pa se izvaja v učilnici 06 v pritličju (učilnica nasproti jedilnice).

V varstvu vozačev učenci lahko opravijo domače naloge, se učijo ali igrajo družabne igre, ne smejo pa tekati po šoli.

Za učence, ki samovoljno zapustijo šolski prostor, šola ne prevzema odgovornosti.