Spoštovani.

Glede na O D L O K vlade o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (UL RS 63/21), kjer je v 2. členu določeno, da je dovoljena športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih, vas obveščamo, da bo v skladu s tem odlokom dovoljeno uporabljati šolsko telovadnico pod pogoji, zapisanimi v odloku, od ponedeljka, 3. 5. 2021, naprej.

Uporabnike, ki imate podpisano tripartitno pogodbo (šola – Mestna občina Maribor – uporabnik) pozivamo, da nas o koriščenju telovadnice obvestite pred pričetkom uporabe telovadnice.

Hvala za razumevanje.