Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole

Dijaki lahko spremljajo, kakšno je dnevno stanje prijav in vpis v različne vrste programov ter stanje prostih mest.

Programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij

Če prihaja do tehničnih težav pri dostopanju do zgornjih spletnih povezav, lahko stanje prijavljenih na dan 2. 4. 2024 pogledate tudi na tej povezavi.