1. IN 2. RAZRED

22. APRILA PRAZNUJEMO SVETOVNI DAN ZEMLJE. NA TA DAN LJUDI ŠE POSEBEJ OPOZARJAMO NA TO, KAKO POMEMBNO JE, DA ZEMLJO OHRANJAMO ČIM BOLJ ČISTO.

KAJ LAHKO STORIŠ TI ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE NA ZEMLJI DANES IN V PRIHODNOSTI?

  •  SKRBIŠ ZA HIGIENO IN ZDRAVJE,
  • LOČUJEŠ ODPADKE,
  • HODIŠ VEČ PEŠ ALI SE VOZIŠ S KOLESOM IN SE MANJ VOZIŠ Z AVTOM,
  • V TRGOVINO NESEŠ SVOJO VREČO IZ BLAGA,…

DANES SE BO DAN VRTEL NA TEMO »ZEMLJA, NAŠ PLANET«. V PRILOGI IMAŠ PODROBNA NAVODILA. 

Navodila za naravoslovni dan

 

3. RAZRED

Navodila za naravoslovni dan

 

4. DO 9. RAZRED

Navodila za naravoslovni dan