SŠS –SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

Naša šola že peto leto sodeluje v projektu EU Shema šolskega sadja (SŠS). Tekom celega šolskega leta ponudimo otrokom med 25 in 30 obrokov svežega sezonskega sadja in zelenjave. Le to predstavlja dodano vrednost k vsakdanji šolski prehrani otrok in ne nadomešča sadja in zelenjave, ki je že v okviru redne prehrane. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja ter zelenjave pri otrocih in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže, ki tudi povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa.
Evropska unija je v ta namen, državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Skozi celo šolsko leto skušamo preko Sheme šolskega sadja in zelenjave, enkrat tedensko ponuditi otrokom sezonsko sadje, če je možno pridelano lokalno oziroma ekološko. Prav tako so poleg razdeljevanja sadja, pomembne tudi spremljevalne izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo zdrava prehrana.

Shema šolskega sadja (SŠS) je ukrep skupne kmetijske politike EU ob sodelovanju ministrstva za kmetijstvo (MKO), vključno z Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ministrstvom za zdravje (MZ), ministrstvom za izobraževanje (MIZŠ), Kmetijsko gozdarsko zbornico (KGZS) in Inštitutom za varovanje zdravja (IVZ).

Partnerji v projektu

Več informacij najdete na spletnih straneh:

http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/shema_solskega_sadja/

in  http://www.shemasolskegasadja.si/

V Shemi šolskega sadja sodelujemo že od leta 2009/10.

SŠŠ je (promocijski ukrep skupne kmetijske politike EU) finančna pomoč EU Državam članicam z namenom vzpodbuditi porabo sadja in zelenjave med otroki, hkrati želijo preprečiti trend upadanja  uživanja sadja in zelenjave in na ta način zajeziti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otroci, kot posledico nezdravega načina prehranjevanja in premajhne fizične aktivnosti.

Evropska unija je v ta namen državam članicam, ki se prijavijo v shemo namenila določeno finančno pomoč in sicer 6 eur /učenca/šolsko leto.

Ta denar se nameni za brezplačno razdelitev sadja in zelenjave kot dodana vrednost pri obroku malice ali kot dopolnili obrok med odmori – sadna malica.

Razdeljuje se lahko le sadje in zelenjava domačega izvora: jabolka, hruške, breskve, marelice, češnje, višnje, slive, kaki, kivi, fige, melone, lubenice, jagode, ameriške borovnice, ribez, maline, grozdje, mandarine orehi, lešniki, paradižnik, zelje, kolerabica, korenje, kumare, paprika, rdeča redkvica.

Sadje in zelenjava se morata ponuditi SVEŽA in NE predelana. Zaželeno je tudi, da bi bilo sadje in zelenjava lokalne pridelave, po možnosti integrirane ali ekološke pridelave. Študije kažejo, da na ta način pridelana sadje in zelenjava vsebujeta bistveno več hranilnih snovi, kot sadje in zelenjava, ki sta bila skladiščena ali transportirana dalj časa.

 

Vsaka šola mora narediti ob začetku izvajanja SŠS svoj načrt izvedbe, katero sadje/zelenjavo bo ponudila ter kako in kolikokrat ga bo ponudila, pa tudi katere aktivnosti v zvezi s SŠS bo izvajala tisto leto.

Šola mora zagotoviti najmanj 20 obrokov svežega sadja oz. zelenjave, hkrati mora izvajati izobraževalne in promocijske aktivnosti, ki so nujne za učinkovitost ukrepa.

Vse poteka po okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje.

Izvajalec ukrepa pa je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trga in razvoj podeželja.

Organizatorka šolske prehrane in ZHRja: Hani-Janja Plausteiner

Konkretne aktivnosti in načrt SŠS naše šole si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

IZDELKI na temo SHEME ŠOLSKEGA SADJA

Naravoslovni dan – zdrava prehrana

Učimo se skozi igro

Zdrav zajtrk (učenci in učenke 2.razreda)
Predstavitev zdravega sadja (9. a in b razred NPH)