V petek, 1. septembra 2023, bo pouk potekal od 8.25 do 11.55.  Ob 10.00 bo malica. Dobimo se ob 8.25 pred šolo, kjer vas bodo prevzeli razredniki!

Prvošolci imajo poseben dan, saj je to njihov prvi šolski dan. Dobimo se ob 10. uri pred šolo!

Učenci od 2. do 5. razreda bodo pouk opravili pri svojih razrednikih:

Predvideni razredi in razredniki v šolskem letu 2023/2024

1. A Maja Stibrič 1. B Ines Bračko
2. A Ksenija Odreitz 2. B Daša Heričko
3. A (Majda Kreševič), Blažka Hartman 3. B Tatjana Abramenko
4. A Irena Žunko 4. B Mateja Kolarič
5. A Minja Robič 5. B Siniša Brkič

Razpored na predmetni stopnji (vse ure ta dan potekajo v matičnih učilnicah):

Ura 6.A – Uč. kem 6.B – Uč. Tit 7.A – Uč. R02 7.B – Uč Geo
1. ura

Oddelčna skupnost:

          (Mateja Cerjan)           Danijel Korpar 

Oddelčna skupnost:

Anja Jug Puhmeister

Oddelčna skupnost:

Uroš Kogal

Oddelčna   skupnost:

Dunja Štiher

2. ura

Slovenščina

Anja Vrabl

Tehnika In tehnologija:

Anja Jug Puhmeister

Zgodovina:

Uroš Kogal

Geografija:

Dunja Štiher

3. ura

Angleščina:

Milan Pjević

Matematika:

Nika  Kores

Slovenščina:

Janja Hleb

Angleščina:

Barbara Matičič Pipuš

4. ura

Šport:

Maruša Miličević

Angleščina:

Milan Pjević

Matematika:

Nika Kores

Slovenščina:

Janja Hleb

 

Ura 8.A – Uč. Gum 8.B – Uč. Lum 9.A – Uč. R03 9.B Uč. Slj
1. ura

Oddelčna skupnost:

Janja Ambrožič

Oddelčna skupnost:

Karmen Podrekar

Oddelčna skupnost:

Karolina Purgaj

Oddelčna skupnost:

Katja Soršak Godec

2. ura

Glasbena umetnost:

  Janja Ambrožič

Likovna umetnost:

Karmen Podrekar

Zgodovina:

Nastja Prodanovič Trstenjak

Šport:

Gregor Hartman

3. ura

Šport:

M. Miličević, A. Vrabl

Matematika:

Karmen Zinrajh

Oddelčna skupnost:

Karolina Purgaj

Oddelčna skupnost:

Katja Soršak Godec

4. ura

Zgodovina:

Nastja Prodanovič Trstenjak

Fizika:

Tomaž Čeplak

Šport:

Gregor Hartman

Fizika:

Karmen Zinrajh

Jutranje varstvo in OPB bomo izvajali za učence, ki so jih starši prijavili za ta dan. Prav tako bo za prijavljene učence na voljo kosilo.

Učenci prvi šolski dan v šolo prinesejo šolske copate, pisalo in beležko.

Priporočamo, da imajo učenci prvi šolski dan s seboj tudi šolsko torbo, saj bodo nekateri oddelki že ta dan prejeli učbenike.

Od ponedeljka, 4. 9. 2023, naprej bo potekal pouk po urniku. Ta dan je že organizirano kosilo za vse prijavljene, prav tako jutranje varstvo in OPB.

  • Fakultativni pouk računalništva in nemščine bo potekal od ponedeljka, 4. 9. 2023, naprej.
  • Izbirni predmeti in dopolnilni pouk (teden 1) od ponedeljka, 4. 9. 2023, naprej!
  • Interesne dejavnosti se bodo pričele takoj, ko bomo prejeli prijave učencev in jih bo mogoče ustrezno organizirati!