Spoštovani straši, drage učenke, dragi učenci.

Pri pregledu prijav za novo šolsko leto (izbirni predmeti, fakultativni pouk, prehrana, jutranje varstvo, oddelki podaljšanega bivanja) opažamo, da nekateri še niste izpolnili spletnih obrazcev.

Prosimo vas, da to v skladu z navodili, opravite do 4. maja 2020. S tem nam boste olajšali načrtovanje novega šolskega leta.

Povezave do prijav ste starši prejeli na svoje elektronske naslove v ponedeljek, 20. aprila 2020.