Spoštovani starši, drage učenke in učenci.

Danes ste starši učencev od 1. do 8. razreda v tem šolskem letu 2019/2020 na svoje elektronske naslove prejeli povezave do spletnih prijav za prehrano, nadstandardne storitve in izbirne predmete za prihodnje šolsko leto:

  1. razred v šolskem letu 2019/2020: prijava k jutranjemu varstvu, oddelku podaljšanega bivanja, prijava na prehrano za 2. razred, torej za šolsko leto 2020/2021,
  2. razred v šolskem letu 2019/2020: prijava k jutranjemu varstvu, oddelku podaljšanega bivanja, prijava na prehrano, prijava k fakultativnemu pouku nemščine za 3. razred, torej za šolsko leto 2020/2021
  3. razred v šolskem letu 2019/2020: prijava k jutranjemu varstvu, oddelku podaljšanega bivanja, prijava na prehrano, prijava na neobvezne izbirne predmete in k fakultativnemu pouku računalništva in nemščine, za 4. razred, torej za šolsko leto 2020/2021,
  4. razred v šolskem letu 2019/2020: prijava v oddelek podaljšanega bivanja, prijava na prehrano, prijava na neobvezne izbirne predmete in k fakultativnemu pouku računalništva in nemščine za 5. razred, torej za šolsko leto 2020/2021,
  5. razred v šolskem letu 2019/2020: prijava na prehrano, prijava na neobvezne izbirne predmete in k fakultativnemu pouku računalništva in nemščine za 6. razred, torej za šolsko leto 2020/2021,
  6. razred v šolskem letu 2019/2020: prijava na prehrano ter k obveznim in neobveznim izbirnim predmetom za 7. razred, torej za šolsko leto 2020/2021,
  7. razred v šolskem letu 2019/2020: prijava na prehrano ter k obveznim in neobveznim izbirnim predmetom za 8. razred, torej za šolsko leto 2020/2021,
  8. razred v šolskem letu 2019/2020: prijava na prehrano ter k obveznim in neobveznim izbirnim predmetom za 9. razred, torej za šolsko leto 2020/2021.

Če kdo od staršev tega ni prejel na svoje elektronski naslov, naj pokliče v šolo ravnatelja na telefonsko številko 041 792 497.

PROSIMO, DA VSE PRIJAVE V ELEKTRONSKI OBLIKI ODDATE DO 4. MAJA 2020. HVALA.