Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci.

Šolsko leto 2020/2021 se začne v torek, 1. septembra 2020.

Za vse učence bo pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem. Glede na trenutno epidemiološko sliko šola svoje delo načrtuje v skladu z »modelom B«, ki je podrobneje vsebinsko opredeljen v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s Covid19

Publikacija

Model B ne zahteva sistemskih sprememb v smislu spreminjanja zakonodaje, saj gre za utečen način organizacije dela, pri čemer se smiselno upoštevajo priporočila za ohranitev varnosti in zdravja udeležencev izobraževanja.

Starše naprošamo, da v šolo prihajajo samo zdravi otroci. Prosimo, da si preberete dopis v nadaljevanju.

Dopis za starše

O vseh potrebnih informacijah glede samega prihoda v šolo, organiziranosti in varnosti, vas bomo obvestili še pred pričetkom pouka preko naše spletne strani.