Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci.

V ponedeljek, 22. 2. 2021, se v šolo vračajo vsi učenci šole. 

Resnično iskreno prosimo vse starše, da v šolo pošljejo samo povsem zdrave otroke. Ob vsakem najmanjšem sumu na katerokoli bolezen (prehlad, vročina, slabost in podobno) naj otrok ostane doma. 

Protokol NIJZ namreč nalaga, da morajo, v primeru okužbe s SARS – CoV – 2, vsi učenci, ki so bili v stiku zadnjih 48 ur pred potrjeno okužbo v zaprtem prostoru (učilnica, avtobus…) z okuženo osebo,  oditi v karanteno in se izobraževati na daljavo. Tega pa si vsekakor ne želimo več. 

Tudi v primeru suma na okužbo v družini (starši, bratje, sestre oz. vsi, ki stanujejo v istem gospodinjstvu), naj otrok preventivno ostane doma do rezultata testa.

Urnik, po katerem bo potekal pouk, boste učenci od 1. do 5. razreda prejeli od razrednikov, za učence od 6. do 9. razreda pa bo objavljen na spletni strani.

Fakultativni pouk nemščine in računalništva se bo izvajal v živo za učence od 3. do 5. razreda, za 6. razred se bo še vedno izvajal na daljavo.

Izbirni predmeti se izvajajo v živo samo v 9. razredu, vsi ostali izbirni predmeti se izvajajo na daljavo. Prvi teden so na vrsti izbirni predmeti tedna A, naslednji teden B in tako izmenjaje A in B. Izbirni predmeti bodo, tako kot v primeru dela na daljavo, objavljeni večer prej v Teamsih.

Interesne dejavnosti se bodo izvajale le tiste, kjer se učenci oddelkov med seboj ne mešajo. Vse ostale bodo objavljene na spletni strani v nedeljo za prihajajoči teden. Mladinski pevski zbor, ORFF, Likovni krožek in Novinarski krožek  bodo zadolžitve še naprej objavljali v Teamsih, kot v času šolanja na daljavo.

Pouk bo potekal po modelu C, kar pomeni, da poteka v ‘mehurčkih’, torej enovitih oddelkih, brez mešanja s sosednjim oddelkom, razen pri oddelku podaljšanega bivanja v 4. in 5. razredu, kjer bodo otroci nosili maske.

Maske bodo učenci uporabljali, ko ne bodo v matični učilnici, torej predvsem zjutraj ob prihodu v šolo in na hodnikih (odhod na WC, menjanje učilnic, odhod v telovadnico). Učenci smejo maske uporabljati tudi med poukom.

Vstopanje v šolo:

JUTRANJE VARSTVO (otroke, ki so v jutranjem varstvu, v šolo pripeljete do 7.50).

Do 7. ure vsi učenci (torej od 1. do 3. razreda), ki so v jutranjem varstvu, vstopajo v šolo pri glavnem vhodu, tako kot do sedaj.

Od 7. ure naprej učenci 2. in 3. razreda, ki so v jutranjem varstvu, vstopajo v šolo pri vratih v malo garderobo – zadaj,   učenci 1. razreda pa pri glavnem vhodu, tako kot do sedaj.

Vse učence bomo sprejeli delavci šole, vstop v šolo staršem oziroma  spremljevalcem (v skladu z Odlokom vlade RS) ni dovoljen.

OSTALI PRIHODI UČENCEV

Učenci 4. in 5. razreda počakajo svoje učitelje in nato vstopajo pri zadnjem vhodu, učenci od 6. do 9. razreda pa počakajo učitelje in nato vstopajo pri glavnem vhodu spredaj.

Učenci počakajo pred šolo v skladu z navodili in priporočili NIJZ. Pri tem vsi skupaj upoštevajte primerno in priporočeno razdaljo 1,5 do 2 metra. Zadrževanje v šolskih prostorih pred poukom ni dovoljeno.

Od 8.25 naprej bodo vsa vrata šole zaklenjena, pri glavnem vhodu bodo delavci šole, ki bodo sprejeli otroke in jih odpeljali v učilnice.

PREVOZI

V skladu s priporočili vas prosimo, če je le mogoče, da za prevoz otrok do šole poskrbite starši. Avtobus bo sicer vozil po ustaljenem redu, vendar v skladu z navodili NIJZ (varnostna razdalja, uporaba maske).

VARSTVO VOZAČEV

Želimo vas še enkrat seznaniti, da je na šoli po pouku organizirano tudi varstvo vozačev. Vanj so lahko vključeni vsi učenci vozači od 5. do 9. razreda, ki čakajo na prevoz javnega mestnega prometa.

V varstvu vozačev so učenci pod nadzorom. Varstvo vozačev  izvaja strokovni sodelavec, zaposlen preko javnih del, varstvo pa se izvaja v učilnici 85 v 1. nadstropju desno (učilnica 5. b razreda).

V varstvu vozačev učenci lahko opravijo domače naloge, se učijo ali igrajo družabne igre, ne smejo pa tekati po šoli.

Za učence, ki samovoljno zapustijo šolski prostor, šola ne prevzema odgovornosti.

Vsi učenci  bodo pred vstopom v šolo prejeli zaščitne maske, ki jo bodo uporabljali samo pri vstopu in izstopu iz šole in pri morebitnem gibanju po šoli. Pri tem je potrebno upoštevati primerno in priporočeno razdaljo.

Učenci se med poukom ne selijo, med odmori ostajajo v matičnih učilnicah, dovoljen je odhod na WC z dovoljenjem učitelja, na hodnikih je organizirano dežurstvo.

MATIČNE UČILNICE:

Vsi oddelki imajo pouk v matičnih učilnicah, torej učilnicah svojih razrednikov. Izjemi sta:

  • 7.a razred, ki bo imel pouk v učilnici TJA v mansardi (učilnica nasproti nove glasbene učilnice),
  • 9.a razred, ki bo imel pouk v stari glasbeni učilnici (učilnica 204).

Šola še zmeraj ostaja dopoldne praviloma zaprta za vse obiskovalce.

Ostanite zdravi, veseli, nasmejani.