V tem šolskem letu se izvaja neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik – angleščina v 1. razredu,  neobvezni izbirni predmeti  v 4., 5. in 6. razredu in  neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik – nemščina v 7., 8. in 9. razredu.

Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta in je tudi ocenjen iz tega predmeta, ocena se vpiše v redovalnico.

Glede na število prijav bomo v 4., 5. in 6. razredu izvajali neobvezne izbirne predmete umetnost,  tehniko in šport, prav tako pa je bilo v 7., 8. in 9. razredu za nemščino prijavljenih zadostno število učencev in jo bomo izvajali tudi v tem šolskem letu.