Kadar smo povabljeni na spletno srečanje v kakršni koli obliki velja nekaj osnovnih pravil oziroma navodil in sicer:

  1. Na srečanje se prijavimo minuto ali dve pred načrtovanim dogodkom.
  2. Preverimo ali imamo vklopljeno kamero in zvočnik.
  3. Pozdravimo sklicatelja srečanja – tako preverimo, če nas slišijo in vidijo. Ko nam vodja vrne pozdrav se zahvalimo in IZKLJUČIMO MIKROFON.
  4. Mikrofon imamo izklopljen toliko časa, dokler vodja srečanja ne poda možnosti za vprašanja in pripombe.
  5. V času trajanja e-srečanja svoje pripombe, mnenja in primere zapisujemo v chat (klepet).
  6. Pozorni moramo biti na navodila sklicatelja, saj ta lahko srečanje snema, kar nas mora predhodno obvestiti.
  7. Če želimo snemati srečanje in nismo sklicatelji, moramo prositi za dovoljenje in soglasje vseh udeležencev, da lahko snemamo.
  8. Veljajo tudi ostala pravila šolskega reda, splošna pravila komunikacije ter bontona.

Če udeleženci upoštevajo zgoraj predstavljena navodila, potem poteka e-srečanje brez večjih težav. Če tega ne upoštevamo, nastanejo motnje in imajo težave vsi tisti udeleženci, ki imajo manj zmogljiv internetni prenos podatkov.

Vir: Svečko, D. Žmavc – OŠ Angela Besednjaka Maribor, april 2020