Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci.

Skladno s sklepom vlade bo od 1. 4. 2021 do predvidoma 9. 4. 2021 delo znova potekalo na daljavo. V ponedeljek, 5. 4. 2021, pouka ni, zaradi Velikonočnih praznikov.

Delo bo v teh dneh potekalo po ustaljenem redu, kjer bodo učenci prejemali naloge v ekipah v Teamsih, učenci 1. VIO pa na spletni strani.

Navodila za vsak naslednji dan bodo objavljena dan prej v večernih urah, nekatere zadolžitve za četrtek in petek bodo učenci prejeli že kar v šoli v sredo ali prej. 

Tedenski načrt za ta teden do konca tedna bo objavljen v sredo, za prihodnji teden pa v ponedeljek.

Urnik se v tem času, ki je predviden za delo na daljavo, večinoma ne bo spreminjal in bo potekal po podobnem  razporedu, kot so ga učenci bili vajeni iz šole, lahko pa pride do določenih sprememb, da bi se učencem olajšalo delo.

Napovedana pisna preverjanja znanja v tem času so prestavljena, učitelji se bodo z učenci uskladili o novih terminih.

Za starše učencev 1. VIO (1., 2. in 3. razred), ki potrebujejo nujno varstvo, prilagamo Potrdilo, katerega morate izpolniti, podpisati  in ožigosati ga mora delodajalec in tega najkasneje do srede, 31. 3. 2021, do 10. ure dostavite v šolo (osebno, na e naslov o-kamnica.mb@guest.arnes.si, po pošti). Kasneje prijav ne bomo več zbirali, saj moramo delo še primerno organizirati.

12251_Potrdilo delodajalca

Želimo vam vse dobro in predvsem, da ostanete zdravi.