Spoštovani starši/skrbniki.

Zaradi nedavnih dogodkov in posledično vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z jutranjim prihodom učencev v šolo, vas ponovno seznanjamo z informacijami jutranjega prihoda učencev v šolo.

Ker imamo na šoli 387 otrok, za katere moramo poskrbeti z aktivnostmi in dejavnostmi, navsezadnje tudi z vzgojno-izobraževalnim delom pred rednim pričetkom pouka ob 8.25 (torej pred 1. šolsko uro), v kar prištevamo ure izbirnih predmetov, ure pri skupinah, kjer se učenci delijo (likovna umetnost, tehnika), interesne dejavnosti, ure dodatne strokovne pomoči, učno pomoč, dopolnilni in dodatni pouk…, je na šoli potrebno zagotoviti ustrezno okolje za to, kar pomeni, da se učenci v tem času ne morejo prosto sprehajati po šoli.

Še vedno pa velja naslednje:

  • vsi učenci 1. razreda imajo zagotovljeno jutranje varstvo, ki ga financira MIZŠ,
  • za vse učence od 2. do vključno 5. razreda izvajamo jutranje varstvo, za kar starši plačajo 7,15€. Prijave (in odjave) so možne kadarkoli med šolskim letom. Učenci vozači od 2. do 5. razreda ne plačujejo jutranjega varstva,
  • za učence vozače od 6. do 9. razreda izvajamo brezplačno varstvo vozačev,  saj zanje poskrbi strokovni delavec, ki je preko javnih del zaposlen na šoli. Prijave sprejemamo kadarkoli na naslov jasna.zic@os-kamnica.si, 
  • avtobus iz Bresternice odhaja ob 7.15 (ravno primerno za tiste, ki pričnejo pouk ob 7.35) in 7.55 (za tiste, ki pričnejo ob 8.25),
  • za učence, ki prihajajo peš velja, naj od doma odhajajo primerno pričetku pouka,
  • za vse, ki bi morebiti potrebovali varstvo pa še vedno velja, da se uskladijo s pomočnico ravnatelja z dopisom na jasna.zic@os-kamnica.si.

Vozači so vsi tisti, ki se v šolo pripeljejo z avtobusom iz smeri Sleme in iz smeri Vinarje, ter tudi vsi tisti, ko morajo starši enega  otroka z lastnim prevozom (priznane iz strani MO Maribor kot nevarne relacije ali nad 4 km in ki nimajo organiziranega prevoza z avtobusom) pripeljati v šolo na dejavnost pred 1. šolsko uro, drugega, ki prične kasneje, pa pri tem pripeljejo v šolo skupaj z učencem, ki ima to dejavnost (velja samo za tisti dan). Za učence od 6. do 9. razreda je v tem primeru potrebna prijava na naslov jasna.zic@os-kamnica.si.

Zaradi nemotenega dela zjutraj pred pričetkom 1. šolske ure,  morajo učenci, ki potrebujejo kakršnokoli varstvo, v šolo priti do 7.50, saj bi sprehajanje po šoli pomenilo motenje pri izvedbi zgoraj naštetega izobraževalnega procesa.

Torej je dejansko šola zaprta med 7.50 do 8.15 samo za tiste, ki v šolo ne želijo vstopiti. Za vse ostale je oz. bo poskrbljeno, kot je  zapisano zgoraj, le da je vstop v šolo omejen na 7.50.