Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci.

Od srede, 2. 9. 2020, naprej poteka pouk po urniku, ki so ga učenci prejeli prvi dan pouka, objavljen  pa je tudi na naši spletni strani. Prvi teden so na vrsti izbirni predmeti tedna A, naslednji teden B in tako izmenjaje A in B.

Še vedno velja, da pouk poteka po modelu B. Učenci so usmeritve prejeli danes od razrednikov.

Tako velja, da učenci od 2. do 5. razreda počakajo svoje učitelje in nato vstopajo pri zadnjem vhodu, učenci od 6. do 9. razreda pa počakajo in vstopajo pri glavnem vhodu spredaj.

Starši lahko avtomobile zjutraj parkirate na šolskem nogometnem igrišču, ko pa pridete po otroke, parkirajte na parkiriščih ob cesti k šoli, saj igrišče potrebujemo za učence v oddelku podaljšanega bivanja.

JUTRANJE VARSTVO (otroke, ki so v jutranjem varstvu, v šolo pripeljete do 7.50).

Do 7. ure vsi učenci (od 1. do 4. razreda), ki so v jutranjem varstvu, vstopajo v šolo pri glavnem vhodu.

Od 7. ure naprej  do 7.50 učenci 2. do 4. razreda, ki so v jutranjem varstvu, vstopajo v šolo pri vratih v malo garderobo – zadaj,   učenci 1. razreda pa še vedno pri glavnem vhodu.

ŠOLA JE  NATO MED 7.50 in 8.15 ZAPRTA! 

Učenci, ki niso prijavljeni k jutranjemu varstvu, do 8.15 počakajo pred šolo na zbirnih točkah.

VARSTVO VOZAČEV

Želimo vas še enkrat seznaniti, da je na šoli po pouku organizirano tudi varstvo vozačev. Vanj so lahko vključeni vsi učenci vozači od 5. do 9. razreda, ki čakajo na prevoz javnega mestnega prometa.

V varstvu vozačev so učenci pod nadzorom. Varstvo vozačev  izvaja strokovni sodelavec, zaposlen preko javnih del, varstvo pa se izvaja v učilnici 85 v 1. nadstropju desno (učilnica 5. b razreda).

V varstvu vozačev učenci lahko opravijo domače naloge, se učijo ali igrajo družabne igre, ne smejo pa tekati po šoli.

Za učence, ki samovoljno zapustijo šolski prostor, šola ne prevzema odgovornosti.

Vsi učenci (obvestilo MIZŠ in NIJZ z dne 28. 8. 2020) bodo pred vstopom v šolo prejeli zaščitne maske, ki jo bodo uporabljali samo pri vstopu in izstopu iz šole in pri morebitnem gibanju po šoli. Zaželeno je, da imajo učenci svoje zaščitne maske, narejene iz blaga. Pri tem je potrebno upoštevati primerno in priporočeno razdaljo.

Učenci se med poukom ne selijo, med odmori ostajajo v matičnih učilnicah, dovoljen je odhod na WC z dovoljenjem učitelja, na hodnikih je organizirano dežurstvo.

Šola še zmeraj ostaja dopoldne praviloma zaprta za vse obiskovalce.

Ostanite zdravi, veseli, nasmejani.