V tednu otroka smo na naši šoli organizirali PEŠBUS. S Pešbusom smo se učenci in spremljevalki v šolo odpravili peš. Vsak učenec, ki se je prijavil na Pešbus je na postaji, ki je bila najbližje njegovemu domu, čakal ob točno določenem času, se pridružil skupini in z njo odšel do šole. Otroci so uživali v sprehodu s svojimi sošolci ali pa prijatelji.

Nekaj prednosti Pešbusa:

  • Otroci, ki v šolo hodijo peš, so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo.
  • Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih.
  • Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.
  • Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, vzgajamo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom.
  • Če otroci v šolo pešačijo, se zmanjša število poti, opravljenih z avtomobilom, in posledično tudi količina škodljivih izpustov v okolje.