SPOŠTOVANI.

Obveznost nošenja mask v javnem zavodu

S podaljšanjem veljavnosti odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ostaja v veljavi tudi obveznost nošenja zaščitnih mask v notranjih zaprtih prostorih ter na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Izjeme za področje predšolske vzgoje in osnovne šole so:

  • predšolski otroci v vrtcu,
  • vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki (pri opravljanju neposrednega dela z otroki),
  • učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, ko so v matičnemu oddelku,
  • govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,
  • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
  • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
  • učenci pri pouku športa in športne vzgoje.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask Iahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali da komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Naprošamo vse, ki prihajajo v javni zavod, da upoštevajo vsa navedena določila iz tega obvestila.

Za vstop v šolo je za starejše od 15. let potrebno izpolnjevati PCT pogoj!

Oseba mora izkazati enega od naslednjih pogojev, da je:

Prebolela, Cepljena ali Testirana