Danes smo na naši šoli svečano otvorili razstavo ob 100-letnici bojev za severno mejo in Maistrove osvoboditve Maribora in Spodnje Štajerske. Naša gosta sta bila Aleš Arih, predsednik domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor in praporščak Ivan Tušek. Proslavo so pripravili učenci OŠ Borcev za severno mejo.