Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci.

Verjetno ste že seznanjeni, da se s ponedeljkom, 1. junijem 2020, znova odpirajo šolska vrata za učence 4. in 5. razreda, kar pomeni, da bodo od ponedeljka naprej v šoli vsi učenci od 1. do 5. razreda.

Učenci 4. in 5. razreda morajo pred vstopom v šolo prvi dan, torej 1. 6. 2020, prinesti podpisano izjavo staršev.

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo.

Zjutraj bomo pred vstopom v šolo od vsakega učenca pobrali podpisano izjavo. Prazni izvodi bodo na voljo tudi pred samim vstopom v šolo pri informatorju šole.

Pouk za vse učence od 1. do 5. razreda bo potekal po urnikih, ki so bili v veljavi do 13. 3. 2020.

To pomeni, da bodo učenci ponovno v svojih matičnih učilnicah s svojimi razredniki, združeni v prvotne oddelke. Razdelitve po skupinah ne bo več. Jutranje varstvo in OPB bo potekal tako, kot do izbruha COVID – 19, torej do 13. marca 2020.

Zaradi priporočil o nezdruževanju, odpadejo vse vaje mladinskega pevskega zbora.

Spremembe so v sami organizaciji prihoda in odhoda otrok iz šole. Šola še zmeraj ostaja zaprta za vse obiskovalce.

PROSTORSKA NAVODILA:

Do 7. ure vsi učenci (torej od 1. do 4. razreda), ki so v jutranjem varstvu, vstopajo v šolo pri glavnem vhodu.

Od 7. ure naprej učenci 2. do 4. razreda, ki so v jutranjem varstvu, vstopajo v šolo pri vratih v malo garderobo – zadaj,   učenci 1. razreda pa še vedno pri glavnem vhodu.

Učenci, ki niso prijavljeni k jutranjemu varstvu, do 8.15 počakajo pred šolo na zbirnih točkah, ki so:

  • za 1. razred pred šolo,
  • za 2., 3., 4. in 5. razred pa za šolo.

Pri tem vsi skupaj upoštevajte primerno in priporočeno razdaljo.

Od 8.25 naprej bodo vsa vrata šole zaklenjena, pri glavnem vhodu bodo delavci šole, ki bodo sprejeli otroke in jih odpeljali v učilnice.

Učenci vozači, ki se pripeljejo v šolo z avtobusom iz smeri Slemena, bodo v šoli počakali na pouk v učilnici nasproti jedilnice.

Po pouku otroke, ki niso v OPB, prevzamete na zbirnih točkah. Če je skupina, v kateri je vaš otrok, na igrišču zunaj, otroka prevzamete tam.  Vstop v šolo staršem oziroma  spremljevalcem ne bo dovoljen. 

Predlagam, da starši učencev 4. in 5. razreda v publikacijo zapišete, kdaj bo vaš otrok zapustil prostore šole po koncu pouka.

Starše, ki boste otroka pripeljali v šolo z osebnim avtomobilom, prosimo, da parkirajo na rokometnem igrišču.

Od 1. junija 2020 naprej veljajo torej vse prijave na jutranje varstvo, zajtrk, malico, kosilo, OPB, popoldansko malico tako, kot je bilo v začetku šolskega leta in ne v skladu s prijavami, ki ste jih oddali ob ponovni vrnitvi otrok v šolo 18. 5. 2020!

V primeru, da otrok ne bo imel kosila, da ga ne bo v jutranjem varstvu, v OPB …., je treba to sporočiti pravočasno v tajništvo šole.

Vsem skupaj želimo prijeten zaključek šolskega leta.