Spoštovani.

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, za vse učenke in učence 6., 7., 8. in 9. razreda,

od torka, 18. 1. 2022, do vključno srede, 26. 1. 2022,

zaradi epidemiološke situacije v zavodu

odrejam izobraževanje na daljavo.

Pouk za učence razredne stopnje od 1. do 5. razreda bo potekal v šoli – izjema so oddelki, kjer je prišlo/bo prišlo do visoko rizičnih tesnih stikov.