Spoštovani starši!

Šola bo v šolskem letu 2022/2023 zraven rednih predmetov po predmetniku izvajala pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razredov in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in  6. razreda.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jezik se izvaja 2 uri tedensko:

  • Učenci 7., 8. in 9. razreda obvezno izberejo 2 uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njihovi starši. Prav tako lahko izberejo tudi neobvezni izbirni predmet NEMŠČINA. 
  • Učenci od 4. do 6. razreda lahko izberejo največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Drugi tuj jezik se izvaja 2 uri tedensko, vsi ostali predmeti pa 1 uro tedensko. Učenec izbere samo en neobvezni izbirni predmet. Želeli bi vas še opozoriti, da razmislite, h kateremu neobveznemu izbirnemu predmetu za učence od 4. do 6. razreda (v prihodnjem šolskem letu) boste prijavili svojega otroka. Ker se bosta izvajala fakultativni pouk nemščine in računalništva, predlagamo, da razmislite predvsem o ostalih štirih neobveznih izbirnih predmetih. Tako bomo učencem lahko ponudili kar najbolj pestro izbiro dodatnega, nadstandardnega programa. Seveda pa je odločitev predvsem vaša.

Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.

Z otrokom skupaj preglejte ponudbo in se glede na njegov interes odločite, katere obvezne ali neobvezne predmete bo obiskoval.

BROŠURA obveznih izbirnih predmetov za učence od 7. do 9. razreda   BRUŠURA neobveznih izbirnih predmetov za učence od 4. do 6. razreda

Prijave na izbirne predmete – obvezne in neobvezne bodo potekale preko portala LoPolis.si  od 19. aprila do 3. maja 2022.

Neobvezne izbirne predmete/fakultativni pouk izbirajo učenci, ki bodo prihodnje leto obiskovali 4., 5. ali 6. razred. Obvezne izbirne predmete izberejo učenci, ki bodo prihodnje leto obiskovali 7., 8. ali 9. razred. Predstavitve in navodila si preberite na zgornjih povezavah.

Navodilo za prijavo

Starši se na Portal LoPolis prijavite tukaj -> https://www.lopolis.si/ z uporabniškim imenom in geslom. Tisti, ki že uporabljate portal LoPolis se prijavite z obstoječimi podatki, ostali pa ste podatke za prijavo dobili v brošurah, ki so bile razdeljene učencem v šoli. V primeru pozabljenega uporabniškega imena ali gesla, na portalu LoPolis uporabite možnost pozabljeno geslo. Na svoj elektronski naslov boste prejeli nove podatke za vpis. 

Vodič “Izbira in prijava na neobvezne izbirne predmete in fakultativni pouk za učence 3., 4. in 5. razreda” 

Vodič “Izbira in prijava na obvezne in neobvezne izbirne predmete za učence 6., 7. in 8. razreda”

Navodila za spletno prijavo na izbirne predmete se nahajajo TUKAJ.